Francks Kylindustri AB

Hybridvärmepumpen sänker energiförbrukningen med upp till 80%

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 13:43 CET

Hybridvärmepumpen sänker energiförbrukningen med upp till 80%
Utnyttja oanvända värmekällor, spara energi och sänk dina kostnader. De ekonomiska effekterna för ett industriföretag blir enorma samtidigt som man sänker sin totala miljöpåverkan. Nu finns den patenterade tekniken i Sverige.

Francks Kylindustri satsar stort på att föra ut den nya hybridvärmepumpen till landets industrier. Genom att etablera ett samarbete med norska Hybrid Energy AS som står bakom den patenterade tekniken har Francks Kylindustri fått ensamrätt på den svenska marknaden.
     – Att valet av partner föll på oss beror nog främst på att vi är störst i Sverige på platsbyggda ammoniakanläggningar, säger Bengt Österblad, ansvarig för försäljning och projektledning. Hybrid Energy har samma tillverkningssätt och samma teknik ligger till grund för deras hybridvärmepump, så samarbetet föll sig naturligt. Vi har förberett det här under ett års tid och ligger nu i startgroparna för att börja installera systemet på svenska företag. Vi vänder oss till alla industrier som har behov av att flytta energi som annars går till spillo.

 Miljövänligt system
Hybridvärmepumpen bygger på ett grönt köldmedium och innehåller endast vatten och ammoniak. Därmed ger den ingen påverkan på växthuseffekten eller ozonlagret. De stora energibesparingarna ger också miljöeffekter genom minskade koldioxidutsläpp.

 Standardkomponenter
Hybridvärmepumpen kan integreras i alla typer av system utan fördyrande specialinstallationer och tekniken ger den möjlighet att leverera både kyla, värme eller båda delar samtidigt. Den unika hybridtekniken gör att värmepumpen kan höja temperaturer ända upp till 130˚, med en standard 25-bars kompressor klarar den att värma upp till 100˚.

 Stora vinster - kort återbetalningstid
I dag finns flera stora installationer på olika industriföretag i Norge med faktiska värden som resultat. Bland andra ett mejeri, köttproducenten Nortura samt ett avloppsreningsverk i Oslo.

     - Företagen har vunnit stort på att byta till hybridvärmepump, konstaterar Bengt. För många har det inneburit en minskning av spetsvärmebehovet på upp till 80%. Dessutom har det visat sig att aggregaten har kort återbetalningstid, i många fall ett till två år, vilket är extremt kort.

Se tekniken på Industrimässorna
På Industrimässorna i Malmö 18-19 april kommer Francks Kylindustri och Hybrid Energy för första gången att ha en gemensam monter. Bengt Österblad och Bruce Boyd från Hybrid Energy finns på plats för att presentera den unika tekniken tillsammans.

 Vill du veta mer om hybridvärmepumpen och vad den kan göra för ditt företag?

Kontakta Bengt Österblad
Mobil0766-34 30 97

bengt.osterblad@franckskylindustri.se
www.franckskylindustri.se