Labs2

Høyesterett ger inte Telio prövningstillstånd i rättstvisten mot Labs².

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:24 CEST


Labs² vann rättstvisten mot Telio i norsk Lagmannsrett. Telio sökte om prövningstillstånd hos Høyesterett, som nu har beslutat att inte ta upp tvisten till ny prövning.

För Labs² del innebär detta att domen från Lagmannsretten verkställs, vilket ger Labs² en positiv effekt på kassaflödet om ca 8 MSEK.

Kontaktpersoner:
Jonas Birgersson,
koncernchef Labs², 0705-15 27 62.

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs² har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Bolagets huvudprodukt är affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster, inklusive kompletta system för digital distribution av tv, film och musik. BRIKKS erbjuds till mediaföretag, operatörer och öppna bredbandsnät i Skandinavien.

Labs² Group AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Glitnir Corporate Finance.