Västra Götalandsregionen

Hygienår i Primärvården Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 11:54 CET

År 2007 sätts extra fokus på hygienfrågor inom Primärvården Göteborg. Det är klart sedan december 2006, efter beslut i ledningsgruppen. En handlingsplan har tagits fram för hur hygienarbetet kommer att se ut under året. Rutiner och PM kommer att arbetas fram och hygienronder kommer att göras i samverkan med avdelningen för sjukhushygien. Utifrån denna inventering fastställs eventuella ytterligare åtgärder.

I det första PM som framtagits tittar man närmare på de basala hygienrutinerna. Det är de som är de viktigaste i förebyggandet av smittspridning i vården. Här finns bland annat rutiner för handdesinfektion och användning av smycken, vid kontakt med patient. Alla personalgrupper inom Primärvården Göteborg kommer att involveras i arbetet.

I juli 2006 gjordes ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen för att tydliggöra vårdgivarens ansvar när det gäller hygien. I dagarna har även socialstyrelsen kommit med en rapport där man visar på ett förbättringsbehov både inom slutenvården och primärvården.

Kontaktperson: Karin Rignér, chefläkare, tel: 0702-05 58 68