Hygiene Diagnostics AB

Hygiene Diagnostics AB – startup-bolag ser stort behov av städvalidering inom vården

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 16:35 CEST

Hygiene Diagnostics AB är ett kvalitetsteknikbolag inom infektionskontroll med säte i Knivsta, strax söder om Uppsala. Företaget erbjuder validering och mätsystem för att kvalitetssäkra städning, rengöring och desinfektion. Målet är att höja hygienstandarden och förebygga smittspridning i samhället.

Kunderna finns inom vårdsektorn, läkemedelsindustri och andra branscher där det krävs en hygienisk nivå på omgivning och objekt. Till spjutspetsområdena hör städvalidering och instrumentella mätmetoder för hygienkontroll.

Vårdrelaterade infektioner orsakar mycket lidande och höga kostnader för samhället. Nästan var tionde patient på landets sjukhus drabbas. Kostnaden beräknas till cirka 6,5 miljarder kronor per år, enligt SKL Sverige Kommuner och Landsting. Evidensen för bättre handhygien är stark, men en annan faktor som har diskuterats aktivt de senaste åren är städning. Forskning visar att smutsiga händer och ytor är samverkande riskfaktorer. SKL rekommenderar därför högre städkvalitet som en viktig del i ett integrerat åtgärdsprogram.[1] Internationellt pågår en liknande trend. I USA har deras hälsovårdsmyndighet CDC utvecklat ett programförslag där sjukhus uppmanas validera sin städning med hjälp av olika mätsystem.[2]

Frank Axelsson, Hygiene Diagnostics grundare och operativa VD ser att det nu växer fram ett stort behov av valideringstjänster och objektiva mätsystem för städning:
- Lägsta pris har länge varit den styrande faktorn, men det är oacceptabelt när städkvaliteten kopplas till patientsäkerhetsfrågan. Optimerade städprocesser och hög städkvalitet är bäst i längden då det förebygger infektioner. Kan vi hjälpa våra kunder att kvalitetssäkra städningen med våra mätsystem sparar vi dem mycket pengar och mänskligt lidande.

[1] Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdrelaterade infektioner - framgångsfaktorer som förebygger. 2014

[2] US Centers for Disease Control and Prevention. Options for Evaluating Environmental Cleaning. 2010.

Hygiene Diagnostics AB hjälper kunder att kvalitetssäkra och förbättra infektionshygienisk städning, rengöring och desinfektion. Genom vårt innovativa valideringskoncept EnsureClean® och ett brett produktsortiment av mätmetoder är vi en unik länk på marknaden för infektionskontroll.

Kontaktinformation:
Telefon:+46(0)707 912103
info@hygiene-diagnostics.se
www.hygiene-diagnostics.se