Clandestino Institut

HYPE WILLIAMS, KONONO N°1 OCH FOUCAULT

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 02:17 CET

SUPERHYPADE HYPE WILLIAMS & WARM UP MED KONONO N°1

I Berlin så är de redan legendariska i olika alternativa klubbsammahang. Så heta att de bokas på turnévågor runt om i Europa. Inte bara till de stora festivalerna som Sonár i Barcelona och Clandestino Festival i Göteborg. Det är ett You Tube-fenomen som lutar sig tillbaka på sällan skådad omslutande äkthet som liksom i en självutnämnd profetia blivitHype Williams. Inte nog med det. De har dessutom utlovat en unik specialshow på Clandestino Festival i sommar. Och för er som inte kan vänta till dess – anteckna följande: Onsdagen den 9 mars 2011 spelar Konono N°1 på Nefertiti i Göteborg. Dj Mleccha från Clandestinokontoret värmer upp.


KARL LYDÉN OM LIBERAL RASISM
Dessutom föreläser filosofen Foucaultöversättaren Karl Lydén, för närvarande verksam vid Jan van Eyck Academie i Maastricht,
Clandestino Institut om "Biopolitik och liberal rasism". I 1976 års Samhället måste försvaras tecknar Michel Foucault något som skulle kunna beskrivas som rasismens historia, eller kanske en rasismens genealogi, vilket mynnar ut i beskrivningen av begreppen ”biomakt” och ”biopolitik” – det vill säga den samling reglerande och beräknande maktmekanismer som riktas befolkningen som biologisk massa, och som blivit en självklar del av den moderna välfärdsstaten. Frågan är då om inte biopolitiken, med sina rötter i rasismen, raskrigen och rasbiologin, också kan förklara de samtida utbrotten av liberal rasism. Kanske kan vi ana problemet om vi följer Judith Butlers beskrivning av Guantánamo-lägret tillsammans med Foucaults vidare undersökningar av biopolitiken, och hur de senare i allt högre grad vänder sig mot den liberala styreskonsten och dess strävan efter minsta möjliga styre. Det skulle isåfall vara i kombinationen mellan den liberala ambitionen att minimera regerandet och maximera nyttan å ena sidan, och biopolitikens tysta reglerande av befolkningen i dess helhet å andra sidan, som det blir tydligt att liberal rasism inte på något vis behöver vara en självmotsägelse. Detta utgör den åttonde av totalt tjugo föreläsningar i föreläsningsserien Biomakt, begär och rasism. Föreläsningen äger rum den 28 februari 2011 kl 18.00-20.00 på Tredje Långgatan 13 i Göteborg. 40 sek (fri entré med festivalpass).

Clandestino Festival

Kulturföreningen BWC (Bwana Club)

Tredje Långgatan 13b

413 03 Göteborg

press@clandestinofestival.org