U&We

Hyr klimatkompenserad bil hos OKQ8!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:19 CET

OKQ8 erbjuder nu sina kunder klimatkompenserade hyrbilar genom samarbete med U&We. Det sker genom trädplantering enligt Plan Vivo-certifiering.

”Vi vill erbjuda kunderna möjligheten att ta ett klimatansvar när de hyr bilar från oss”, säger Örjan Fors, hyrbilsansvarig hos OKQ8. ”Till att börja med är det är till vårt sommarerbjudande samt kommande jul-nyår som klimatkompensering ingår i hyran. Många hyr bil de tiderna på året och man kör ofta lite längre än övrig tid på året. Därför känns det bra att erbjuda detta just vid dessa tillfällen.”

Klimatkompensationen görs i Chiapas- och Oaxacaregionerna i Mexiko i samarbete med lokala bönder. Plan Vivo-standarden innebär att bönderna får ersättning för att leverera ekosystemtjänster i form av klimatnytta, biologisk mångfald och en förbättrad lokal miljö.

”Att välja detta projekt, som innebär kooperativ samverkan och som medverkar till att ge fattiga småbönder en dräglig tillvaro, kändes naturligt för OKQ8 som också har en kooperativ bakgrund där medlemsinflytande alltid varit viktigt”, säger Örjan Fors

”Projektet i Mexico är det första Plan Vivo-projektet som startades redan 1997,” säger Maria Tengvard, klimatkonsult på U&We. ”Här lades grunden till formerna för att ekonomiskt ersätta fattiga bönder för att plantera och vårda de träd som binder koldioxid. Samtidigt förmedlas kunskap till bönderna som gör att de får bättre avkastning från sin jord.”

Bakgrund

Ungefär sex miljarder ton, eller cirka 17 procent av de globala utsläppen av växthusgaser har sin grund i skogsskövling och markförstöring. Det gör att åtgärder för att återställa skogsmark och plantera träd är nödvändiga för att motverka förändringen av klimatet.

Skogarna i södra Mexiko har utarmats till följd av skövling på grund av ett ökat behov av tillgång till timmer, betande får och skövling av ek för träkolsproduktion. Särskilt hotad är den så kallade Regnmolnskogen där OKQ8s projekt är lokaliserat. Genom sitt initiativ bidrar OKQ8 till ekonomisk utveckling i en underprivilegierad region med många fattiga bönder. 

Plan Vivo

Plan Vivo-standarden har utvecklats som ett komplement till FN-systemet för projektbaserad klimatkompensation och sker i samarbete med lokalbefolkning i utvecklingsländer. Plan Vivo-certifieringen säkerställer att klimatnytta levereras och också att social uthållighet i lokalsamhällen uppnås. Idag finns Plan Vivo- projekt i ett tiotal länder och flertalet projekt är under certifiering. Plan Vivo är därmed ett av de snabbast växande systemen för frivillig klimatkompensation.

Presentation OKQ8

OKQ8 har en bilflotta på 2000 bilar och hyrbilar finns på drygt 150 platser i anslutning till tankställen runt om i landet. Sedan tidigt har OKQ8:s inriktning varit att uppfylla högt ställda miljökrav såsom bilar med förnybara bränslen eller låga utsläpp. I början av 2012 blev OKQ8 första uthyrare att nå 100% andel miljöbilar i personbilsflottan.

Presentation U&We

U&We är ett av de ledande konsultföretagen inom hållbarhetsområdet som bistår företag att göra goda affärer. Genom varumärket ZeroMission erbjuder U&We en klimatservice med uppmätning av emissioner, strategier för att reducera utsläpp, utbildning och klimatkomensation antingen i form av energiprojekt eller trädprojekt. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”.

Kontakt

Maria Tengvard, klimatkonsult U&We, maria.tengvard@uandwe.se, 08-34 65 65

Örjan Fors, Kategorichef hyrfordon, orjan.fors@okq8.se, 08-506 805 18

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se