Mabi Hyrbilar

Hyrbilsavtal tecknat med Länsförsäkringar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 08:30 CET

Genom ett nytecknat avtal mellan Mabi Hyrbilar AB och Länsförsäkringar kan försäkringskunderna fortsatt nyttja Mabi Hyrbilar vid hyra av ersättningsfordon vid skada.

Avtalet omfattar försäkringstagare och anställda i Länsförsäkringars alla länsbolag och berättigar till priser i enlighet med avtalet, exklusive självriskreducering. Avrop kan ske på samtliga ca 90 Mabistationer runt om i landet.

Avtalet löper under 2011 med möjlighet till förlängning om ytterligare ett år i taget.

 

Frågor rörande avtalet:
Ronnie Brodin

 

Mabi Hyrbilar AB
Box 6565
113 83 Stockholm
ronnie.brodin@mabi.nu
08-566 420 82

 

Mabi hyrbilar AB ska genom ett brett utbud av både vanliga och ovanliga hyrbilar tillgodose såväl tillfälliga som planerade transportbehov på den svenska marknaden.


Mabi hyrbilar bildades i Stockholm 1989 och är en hyrbilsaktör på den svenska marknaden. Verksamheten har sitt huvudkontor i Stockholm och bedrivs huvudsakligen som en franchiseorganisation med nära 90 kontor fördelade över hela landet. Tillsammans förfogar Mabis uthyrningskontor över en vagnpark om ca 1 750 fordon, allt från småbilar till lyxigare specialbilar samt lätta lastbilar och motorcyklar. Företaget är idag landets största svenskägda biluthyrningsbolag med en omsättning på ca 100 miljoner kronor per år.

I juni 2010 listades moderbolaget Mabi Rent AB (publ.) på AktieTorget.