Karlskronahem

Hyresförhandling för år 2014 klar

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 16:34 CET

Förhandlingarna mellan hyresgästföreningen och Karlskronahem är avslutade.

Resultatet är att hyrorna höjs med 1,6 % i genomsnitt. Spridningen ligger mellan 1,1 % och 2,1 %.
För de hyresgäster där hushållselen ingår tillkommer 0,1 %.

Ett exempel är en "standardlägenhet" på 65 kvadratmeter och en hyra på 5,400 kr/månad, där en
hyreshöjning på 1, 6 % innebär en höjning på 86 kronor i månaden. Det är dessutom området och
bruksvärdet på lägenheterna som påverkar nivån på höjningen.

– Det handlar om ett långsiktigt arbete med måttliga hyresökningar som utgör en stabil grund för
Karlskronahems utveckling, att renovera och att hålla en god underhållsnivå, säger Börje Dovstad,
ordförande Karlskronahem.

– Med hänsyn till – bland annat – de kostnadsökningar som varit, anser vår förhandlingsdelegation
att vi kommit överens om en rimlig hyreshöjning. Karlskronahem satsar mycket på underhåll vilket
givetvis gagnar hyresgästerna. Förhandlingarna har hållits i god anda, vilket vi ser positivt på och vi
hoppas på fortsatt gott samarbete under 2014, säger Kerstin Johansson, sammankallande i
förhandlingsdelegationen för Allmännyttan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
För ytterligare information:
Karlskronahem: Börje Dovstad, ordförande, telefon 0455-30 30 03 alternativt
Per Myrbeck, VD, 0455-30 49 05.
Hyresgästföreningen i Karlskrona: Kerstin Johansson, telefon 0455-487 59.

AB Karlskronahem är Karlskronas största bostadsbolag med fastigheter på ett
flertal orter i kommunen. Bolaget ägs av Karlskrona kommun och förvaltar cirka 3
900 hyreslägenheter varav vissa studentboenden. Bland fastigheterna finns
även särskilda boenden och ett mindre antal kommersiella lokaler.
På företaget finns drygt 35 anställda.