Bollnäs Bostäder

Hyresförhandlingar för 2007 klara

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:14 CET

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är klara.

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,5% från 1 februari 2007.

Förhandlingsuppgörelsen innebär som exempel att den som idag har en hyra på 4 000,- per månad får en höjning med ca 60,- per månad. Även för garage, carportar, parkeringsplatser och lokaler utan indexavtal höjs hyrorna med 1,5%.

Vi har kunnat backa en procent från vårt ursprungliga yrkande genom att vakansgraden minskat ytterligare något. Vidare har kommunen justerat ett förslag till ändrad vatten- och avloppstaxa så att kostnaden för oss halverats gentemot det ursprungliga förslaget.

För 2007 ser vi kostnadsökningar både på grund av taxe- och räntehöjningar som är större än den hyreshöjning som förhandlats fram. Vi hoppas dock att en fortsatt kostadspress och ökad uthyrning ska kunna innebära att vi kan göra ett godtagbart resultat för 2007.