Östersundshem

Hyresförhandlingar klara i Östersund

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 12:30 CET

Östersundsbostäder och Hyresgästföreningen är överens om en hyreshöjning på 2,19 procent som gäller från 1 april 2012 till och med den 31 december 2012. För lägenheter med kallhyra höjs hyran med 1,42 procent. 
 - Det har varit konstruktiva diskussioner där båda parter har varit öppna och förstående, säger Hasse Dahl, förhandlare vid Hyresgästföreningen i Östersund.


Bakgrunden till höjningen är ökade kostnader för driften av fastigheterna och då särskilt fjärrvärmen samt ett fortsatt högt underhållsbehov.

- Det är självklart inte roligt att höja hyrorna, men för att vi ska kunna upprätthålla och helst förbättra standarden för våra hyresgäster måste vi justera hyrorna, säger Tord Andnor, styrelseordförande i Östersundsbostäder. 

Även hyran för garage och p-platser höjs. P-plats med stolpe höjs till 195 kronor per månad, kallgarage höjs till 295 kronor per månad, carport höjs till 269 kronor per månad och varmgarage höjs till 395 kronor per månad. 

Överenskommelsen innebär även att hyran för vissa fastigheter i Östersundsbostäders bestånd ska ses över särskilt med syfte att skapa rättvisare hyror inom beståndet. En översyn som ska vara klar till sommaren. Eventuella hyresförändringar med anledning av denna översyn träder i kraft den 1 oktober 2012. 

- Vår ambition är att även fortsättningsvis hålla en jämn utveckling av hyrorna och att fortsätta driva Östersundsbostäder på ett ansvarsfullt sätt, både gentemot våra ägare och – framför allt – våra hyresgäster, säger Tord Andnor.

För mer information
Bengt Rådman, vd, Östersundsbostäder AB
070-229 31 24
bengt.radman@ostersundsbostader.se

Hasse Dahl, förhandlare vid Hyresgästföreningen, Region Norr
063-55 66 33, 076-798 08 64
hasse.dahl@hyresgastforeningen.se


Facebook: www.facebook.com/ostersundshem
Twitter: www.twitter.com/ostersundshem

Östersundsbostäders uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser. Vi har ca 5 100 lägenheter och våra nyproducerade lägenheter i kv Rosmarinen är klara för inflyttning. Nytt och Fräscht med balkong, diskmaskin samt tillgång till 100/100 Mbit/s bredband! Bonusboende, vårt seniorkoncept, finns för dig som fyllt 60 år.