AB Bostäder i Borås

Hyresförhandlingar om 2013 års hyra är avslutade i Borås.

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 08:05 CET

Nu är det klart att hyran för AB Bostäders kunder i Borås stiger med i genomsnitt 1,625% för 2013. Nivån är låg och får konsekvenser för planerade underhållsinsatser och bolagets drift det kommande året.

AB Bostäder krävde inför förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Borås i november en höjning av hyrorna från 1 januari 2013 med 2,4%. Främsta skälet är ökade rörliga avgifter på fjärrvärme och vatten och ett ökat underhåll.

Efter flera förhandlingstillfällen kom parterna överens i veckan och även om nivån på utfallet är låg ser VD Sven Liljegren ändå positivt på uppgörelsen.

- Det som är glädjande är att våra kunder inte drabbas av flera månaders hyreshöjningar retroaktivt vilket skedde förra året säger Sven Liljegren som också ser positivt på att parterna lyckades träffa en uppgörelse lokalt.

- Det som är tråkigt är att vi som en effekt nu får minska vår underhållsbudget med runt 3 miljoner kronor. Exakt vilka insatser vi får skjuta på framtiden vet vi inte idag men detta måste ses över. Det samma gäller driftbudgeten säger Sven Liljegren vidare.

För en lägenhet hos AB Bostäder med en hyra på 4 500 kronor innebär den nya hyran en höjning med ca 75 kr per månad.

De nya hyrorna gäller från och med den 1 januari 2013.

Information om fördelningen aviseras på AB Bostäder i Borås hemsida under nästa vecka.
AB Bostäder i Borås ägs i sin helhet av Borås stad. Vår uppgift är att erbjuda boråsarna ett rikt och varierat utbud av bra lägenheter i alla stadsdelar. Vi äger och förvaltar 7 100 lägenheter och 400 kommersiella lokaler. Bolaget omsätter 422 Mkr per år och har ca 110 anställda.