Fastighetsägarna

​Hyresförhandlingarna för 45 000 lägenheter i Göteborg avslutade – Fastighetsägarna kritiska

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2018 09:00 CET

De privata fastighetsägarnas förhandlingar om 2018 års hyror i Göteborg är avslutade. Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär att majoriteten av hyrorna för omkring 45 000 hushåll höjs med mellan 0,8 och 1,2 procent från och med 1 januari 2018. Årets hyreshöjningar ligger under såväl inflationen som den allmänna löneutvecklingen vilket innebär att de reala hyrorna sjunker för ännu ett år.

Fastighetsägarna i Göteborg är inte nöjda med resultatet och är kritiska till dagens förhandlingssystem som innebär att Hyresgästföreningen har ett veto i de årliga förhandlingarna. Fallande reala hyror hotar dessutom i förlängningen hyresrättens ställning och minskar möjligheterna för hyresvärdarna att ta hand om fastigheterna och utveckla boendet för sina kunder.

- Dagens förhandlingssystem måste förändras. Hyresgästföreningen har redan på förhand bestämt sig för en låg nivå och har inga incitament att träffa någon överenskommelse över den. Eftersom det enda de riskerar är en utebliven hyresjustering har de veto i årsförhandlingarna. Det är allt annat än en förhandling mellan två jämbördiga parter, säger Rikard Ljunggren, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna i Göteborg.

- Vi vill inrätta en oberoende medlingsfunktion, med ett tydligt uppdrag om årsförhandlingarna kör fast. Om målet med de årligen återkommande hyresförhandlingarna är att skapa goda förutsättningar för hyresrättens framtid, borde det inte vara ett kontroversiellt förslag för någon, säger Rikard Ljunggren.

- Det är olyckligt att hyresgästerna kommer i kläm när förhandlingarna drar ut på tiden. Det innebär osäkerheter och att de nu drabbas av retroaktiva höjningar. Vi har haft närmare 30 förhandlingstillfällen sedan augusti 2017 och kände att vi nu var tvungna att nå en uppgörelse, säger Louise Samuelsson, regionalt förhandlingsansvarig för Fastighetsägarna i Göteborg.

- Som en del i årets överenskommelse ska vi tillsammans med Hyresgästföreningen utveckla Kvalitetshyresmodellen, vilket vi kommer att sätta oss med direkt. Hyran måste på ett bättre sätt än idag spegla hyresgästernas värderingar. Årets uppgörelse innebär obefintligt utrymme för kvalitetsskillnader, säger Louise Samuelsson.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.