Hyresgästföreningen

Hyresförhandlingarna i hamn – ett år med utveckling och effektiviseringar

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 08:04 CEST

Det är dags att sammanfatta hyresförhandlingarna för 2018. De allra flesta hyrorna är nu klara.

Landets drygt 3 miljoner hyresgäster kan vara nöjda med relativt milda hyreshöjningar, som följer trenden de senaste åren att hyreshöjningarna ligger något under den generella utvecklingen av KPI. När hyresförhandlingarna för drygt en miljon bostäder inrapporterats är den genomsnittliga vägda hyreshöjningen 0,98 procent för 2018. Trots årets resultat har hyrorna sedan 2000 ökat väsentligt mer än inflationen.

– En procent i hyreshöjning innebär drygt en miljard kronor i förlorad köpkraft för hushållen, så rimliga hyresjusteringar är viktiga för hela samhällsekonomin och för människors möjlighet att konsumera, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

– Däremot kvarstår problemen med höga nyproduktionshyror och höga ombyggnadshyror. Här behöver staten ta ett större ansvar för att förbättra hyresrättens skattevillkor och stärka hyresgästernas ställning vid ombyggnationer, säger Erik Elmgren.

Förhandlingarna med de allmännyttiga bostadsföretagen var tuffa. Det vägda genomsnittliga yrkandet var 2,5 procent, klart högre än föregående år (1,73 procent). Framför allt stod bostadsbolagen i Göteborg och Stockholm för den stora ökningen.

– Kraven från dessa företag var mellan 2,8 till 3,5 procent. Höga yrkanden som inte speglade de faktiska behoven, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen kan ändå konstatera att antalet tvister är färre än på mycket länge och att förhandlingarna gick snabbare än någon gång tidigare. En förklaring till det är att det intensiva arbetet med regeringsuppdraget att utveckla hyressättningen. Arbetet har bland annat gett följande resultat:

  • Tidsfrister – årlig förhandling får ta max 90 dagar.
  • Systematisk hyressättning – pågående arbete för fler lokala hyressättningsmodeller.
  • Skiljeförfarande – En oberoende skiljenämnd har konstituerats för att lösa tvister om presumtionshyror. Hyresmarknadskommitéen provade även för första gången att ta in en oberoende ordförande för att avgöra en hyrestvist för de allmännyttiga bolagen i Stockholm.

Hyresgästföreningen har också satsat på att utveckla digitala verktyg för att effektivisera och standardisera förhandlingarna

– Till kommande förhandlingar går vi över till digitala förhandlingar på forhandlarportalen.se. Förutom att det gör förhandlingarna snabbare ökar det också transparensen, säger Erik Elmgren.

– Vi vill också få till en bättre offentlig hyresstatistik. Det blir bra underlag för hyresförhandlingarna och gör dessutom att kunskapen om hyresnivåerna i olika delar av landet ökar, säger Erik Elmgren.

Hyresgästföreningen har dessutom tillsatt en oberoende expertgrupp med uppgift att ta fram förslag för förbättrad hyressättning. Hyreskommissionen, som leds av tidigare bostadsminister Stefan Attefall kommer att presentera sina förslag i slutet av augusti.

Mer information om årets hyresförhandlingar och om kommande utveckling av hyresförhandlingarna

Erik Elmgren, 070 623 02 15

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.