Hyresgästföreningen region Mitt

Hyresförhandlingen med Norabostäder klar

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 10:34 CET

Hyresförhandlingen mellan Norabostäder och Hyresgästföreningen slutade med en hyreshöjning på 1,75 %. Höjningen kommer att tas ut från den 1 april vilket numera är det normala justeringsdatumet för Norabostäder.

-Att 1,75 % är en kompromiss är nog ganska uppenbart och säger också en del om hur förhandlingen utvecklade sig. Vi på hyresgästsidan argumenterade för 1,5 % och hyresvärden Norabostäder för 2 %. Samtidigt så ska inte motsättningarna överdrivas. Även Hyresgästföreningen vill att Norabostäder ska kunna fortsätta att ge hyresgästerna ett bra boende och det kan dom efter den här uppgörelsen, säger Hyresgästföreningens förhandlingsledare Jonas Gabrielsson.

Den senast byggda fastigheten Smedgården får däremot en höjning på 1,25 %. Det grundar sig på den överenskommelse som gjordes i samband med att lägenheterna byggdes. Där var parterna överens om att de ska få 0,5 % lägre hyreshöjning från och med år 4 till år 15 efter inflyttningsåret.

-Skälet är att det är höga hyror på Smedgården om man jämför både med övrig nyproduktion i Nora och likvärdiga kommuner. Vi hade svårt att komma överens i den förhandlingen och då blev det här ett sätt att lösa situationen. Hyran är hög i början när det är alldeles nytt men genom att fastigheten får lägre höjningar än övriga lägenheter så anpassas den till mer normala nyproduktionsnivåer på lång sikt. En lite annorlunda förhandlingslösning men vi tror att det stämmer rätt bra överens med hur hyresgäster värdera boendet i nyproduktion samtidigt som det löser företagets problem med intäkter, fortsätter Jonas Gabrielsson

Tvistefrågan i förhandlingen vara annars hur mycket resurser som ska läggas på underhåll och renovering av byggnaderna och utemiljön och om det ska finansieras genom hyreshöjningar eller genom effektiviseringar.

-Vi ser ju ett problem i att Norabostäder inte anser sig ha möjligheten att låna till lönsamma investeringar i det befintliga beståndet. Det påverkar långsiktigt Norabostäders ekonomi negativt genom att effektiviseringar inte kan göras fullt ut när det gäller att spara värme och el eller förebygga vattenskador. Här måste vi få till en dialog med kommunen så att Norabostäder får de förutsättningar de behöver när det gäller upplåning. Det gynnar ju vare sig hyresgästerna, bolaget eller kommunen om Norabostäder inte kan utnyttja det gynnsamma ränteläget fullt ut, avslutar Jonas Gabrielsson.


Kontakt: Jonas Gabrielsson förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Mitt. Tel. 010-459 15 42 mobil. 070-647 70 50

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.