Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Hyresgästföreningen återupptar samarbetet med Uppsalahem

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 10:30 CEST

Nu återupptar vi samarbetet med Uppsalahem om Rättvis hyra!

 Hyresgästföreningen Uppsala/Knivstas ordförande har haft en dialog med Uppsalahems ordförande där Hyresgästföreningen nu har fått en ursäkt från ledningen i Uppsalahem.

 Anledningen till "frysningen"av samarbetet var att ingen information från bolaget gick ut till föreningen när kommunen flyttade fram beslutet två veckor i Uppsala kommuns fullmäktige kring affären mellan Dombron och Uppsalahem. Beslutet togs trots att företaget har ett boinflytandeavtal med föreningen.

 -Uppsalahems ordförande talade med mig samma dag beslutet skulle tas utan att med ett ord nämna detta, säger Cecilia Staland, ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala/Knivsta. Nu har vi rett ut varför kommunikationen brast och föreningen har fått en ursäkt. Ickeinformationen till oss innebar att våra medlemmar och övriga berörda hyresgäster inte kunde påverka beslutet och uppvakta politikerna i fullmäktige. Bolaget visste om att vi skulle informera fullmäktige om resultaten från Hyresgästföreningens öppna-hus i berörda områden och enkätsvaren från medlemmarna före beslutet om affären. Nu missades detta vilket är mycket olyckligt utifrån ett demokratiperspektiv. Men vi hoppas nu att vårt samarbete med Uppsalahem ska återupptas på ett konstruktivt sätt, säger Cecilia Staland.

 För mer information kontakta Cecilia Staland, ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala/Knivsta, tfn 070-9733690

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i ca 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för HYresgästföreningen.