Centerpartiet

Hyresgästföreningen är ute och cyklar

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:47 CET

Hyresgästföreningen presenterar idag en undersökning om diskriminering på bostadsmarknaden. I 14 fall blev den bostadssökande med svenskt namn erbjuden en lägenhet medan personen med utländskt namn inte blev det. Dessutom förekom diskriminerande inslag i ytterligare 25 fall. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman ifrågasätter om privata hyresvärdar ska få förmedla bostäder. Hon menar istället att denna uppgift ska skötas av kommunala bostadsbolag.

Hyresgästföreningens egen undersökning visar dock att de kommunala bostadsbolagen diskriminerar i större utsträckning än de privata. 40 % av de undersökta kommunala bolagen är misstänkta för diskriminering. Bland de privata bolagen är siffran 34 %.

- Engman har inga belägg för sitt uttalande om att förmedlingen bör ske i kommunal regi. Det är vansinne att tro att fördomarna sitter i om man är offentligt eller privat anställd. Vi ska motverka diskrimineringen på bostadsmarknaden, men åtgärderna ska vara de rätta, säger Muharrem Demirok, ledamot av Centerpartiet partistyrelse.

- Regeringen måste skärpa lagstiftningen på diskrimineringsområdet, därför bör man bland annat ge ökade möjligheter att bötfälla företag som diskriminerar. Dessutom bör man se över möjligheten till Praktikprövning, vilket tillexempel kan innebära att det företag som misstänks diskriminera utsätts för ett test där människor med olika etnisk bakgrund ringer upp tex. ett bostadsbolag för att söka lägenhet. Antidiskrimineringsbyråerna bör ges utökade möjlighet att använda denna metod för att samla bevis till rättsfall. Avslutar Muharrem Demirok.


För mer information kontakta:
Muharrem Demirok, ledamot av Centerpartiets partistyrelse
073-7788102


Marie Wickberg
Pressekreterare
Centerpartiets riksdagskansli
08-786 59 36
070-617 38 11