Sveriges Byggindustrier

Hyresregleringen och planprocessen hindrar bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 16:13 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) stöttar fullt och fast Konkurrensverkets förslag i den nya rapporten "Åtgärder för bättre konkurrens".

Rapporten tar fram förslag av stor betydelse inom olika specifika områden och för samhället i stort. KKV konstaterar bl.a. att om lägenhetshyror bestäms utifrån andra förhållanden än utbud och efterfrågan kan det vara förenat med stora risker att bygga nya lägenheter och marknaden kommer i obalans.

- Vi förväntar oss att förslagen i rapporten ska fungera som extra bränsle för regeringen när det gäller att snabbt ta fram en proposition utifrån betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid BI.

I rapporten framkommer vidare att en snabbare, billigare och mer transparent planprocess har förutsättningar att gynna både kommuner, byggentreprenörer, framtida fastighetsägare och i slutändan konsumenterna.

- Även i detta fall finns goda förslag från Byggprocessutredningen på regeringens bord som bara väntar på att effektueras, avslutar Björn Wellhagen som utöver detta ser ett behov av att utreda utformningen av exploateringsavtal vilket skulle gynna transparensen och kostnaderna i enskilda bostadsprojekt.


För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier 0708 99 58 65.

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org