Sveriges Byggindustrier

Hyresregleringens dödskamp

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:06 CEST

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att Sverige behöver en bättre fungerande bostadsmarknad. Dagens förslag från SABO och Hyresgästföreningen om en förstärkning av bruksvärdessystemet och hyresregleringen är som ett försök att laga rostiga balkar på en bil med plastic padding.

- Hyresregleringen har funnits i olika former sedan 1940-talet. Det har lett till svarthandel med hyresrätter, långa bostadsköer och eftersatt underhåll. Behovet av en bättre fungerande bostadsmarknad är skriande, konstaterar Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid BI.

- Vad som behövs på bostadsmarknaden är strukturella förändringar såsom en friare hyressättning, en effektivare plan- och bygglovsprocess och ett bredare och mer utvecklat utbud av upplåtelseformer, säger Björn Wellhagen. Regeringen borde fortsätta att arbeta med de förslag som finns i den Kochska utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org