Statistiska centralbyrån, SCB

Hyror i bostadslägenheter: Fortsatt ökade hyreshöjningar

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:53 CEST

Hyrorna ökade i genomsnitt 2,8 procent mellan 2011 och 2012. Detta är den största ökningen på tre år. Föregående år höjdes hyrorna med 2,4 procent. En trerummare kostar nu 5 960 kr i månaden.

Den genomsnittliga hyreshöjningen var störst, 3,1 procent, i kommuner med fler än 75 000 invånare (bortsett från Stor-Stockholm och Stor-Göteborg). I Stor-Stockholm ökade hyran med 2,9 procent. Lägst var höjningen i Stor-Göteborg och i kommuner med färre än 75 000 invånare (2,7 %).

Regional hyresförändring i procent mellan 2011-2012
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341272.aspx

66 procent dyrare hyra i nyproduktion

För en trerumslägenhet som byggdes 2011 var hyran 66 procent högre än hyran för en trerummare i beståndet som helhet. Det är i samma nivå som toppnoteringen från 2003 då skillnaden också var 66 procent. Däremellan har skillnaden varierat mellan cirka 30 och 50 procent.  Den lägsta nivån var 1974 då skillnaden var 18 procent. Jämförelsen är gjord på den genomsnittliga årshyran för en lägenhet med tre rum i 2011 års prisnivå. Genomsnittlig årshyra för tre rum och kök i nyproduktionen 2011 var 115 279 kr och för beståndet 69 315 kr.

Historiskt ökade hyrorna snabbare än priser i övrigt

I löpande priser blev det 15 gånger dyrare att hyra en lägenhet mellan åren 1969 och 2011. Samtidigt så har den allmänna prisnivån blivit nästan 8 gånger högre. Omräknat till fasta priser har hyrorna per kvadratmeter bostadsyta stigit med cirka 91 procent under denna tidsperiod. Realt skedde den största ökningen under åren 1990 till 1992 som resultat av skatte- och subventionsförändringar. 1991 var höjningen nästan 30 procent.

Hyrorna och den allmänna prisutvecklingen 1969-2011

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Konstantin Kalinichenko
Tfn 08-506 944 97
E-post konstantin.kalinichenko@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.