Statistiska centralbyrån, SCB

Hyror i bostadslägenheter: Halverad hyreshöjning 2010

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:44 CEST

I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,6 procent mellan åren 2009 och 2010. Året innan var höjningen 3,3 procent. En trerummare kostar nu i genomsnitt 5 644 kronor, priserna varierar i olika delar av landet. Hyran är 65 procent högre i nyproducerade lägenheter.

Den genomsnittliga hyreshöjningen var minst, 1,2 procent, i Stor-Göteborg och störst, 2,1 procent i Stor-Stockholm. De kommunala bostadsföretagen och de privata fastighetsägarna höjde hyrorna lika mycket med 1,6 procent.

Drygt 5 600 kr för 3 rum och kök

Den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på tre rum och kök i år är 5 644 kronor. Tabellen nedan visar den genomsnittliga månadshyran för en lägenhet på 3 rum och kök i olika regioner. Storstäderna har en högre hyresnivå än de mindre kommunerna.

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2010 efter region

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300976.aspx

Ny månadshyra 2010

Riket 5  644 ± 47 Stor-Stockholm 6  214 ± 107 Stor-Göteborg 5 759 ± 91 Övriga större kommuner 5 647 ± 81 Övriga mindre kommuner 5 217 ± 72

*Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

65 procent dyrare hyra i nyproduktion

För en trerumslägenhet som byggdes 2009 var hyran 65 procent högre än hyran för en trerummare i beståndet. Det är i samma nivå som toppnoteringen från 2003 då skillnaden var 66 procent. Däremellan har skillnaden varierat mellan cirka 30 och 50 procent.  Den lägsta nivån var 1974 då skillnaden var 18 procent. Jämförelsen är gjord på den genomsnittliga årshyran för en lägenhet med tre rum i 2009 års prisnivå. Genomsnittlig årshyra för tre rum och kök i nyproduktionen 2009 var 109 732 kr och för beståndet som helhet 66 484 kr.

Värdeåret påverkar hyran

I diagrammet nedan framgår hur årshyran år 2009 varierar med fastighetens värdeår. Fastighetens värdeår är detsamma som färdigställandeåret om inga större om- eller tillbyggnationer har gjorts. Efter större om- eller tillbyggnationer fastställs ett nytt värdeår med hänsyn taget till ombyggnationens omfattning. Värdeåret används bland annat vid fastställande av fastighetens taxeringsvärde.

Lägst genomsnittlig årshyra, 53 984 kronor, hade lägenheter i värdeårsklasserna 1941-1950, medan lägenheter med värdeår 1991-2008 hade högst årshyra, i genomsnitt 72 538 kronor.

 

Genomsnittlig årshyra år 2009 för lägenheter upplåtna med hyresrätt efter värdeår

Se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300976.aspx

Definitioner och förklaringar

Förändringen i hyra har tidigare mäts som skillnaden mellan månadshyra i januari till januari. Från och med denna undersökning har detta ändrats till skillnaden mellan överenskommelsen om ny hyra respektive år. Anledning till detta är att överenskommelsen om ny hyra i allt större utsträckning har avsett en senare tidpunkt än januari.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i ett Statistiskt meddelande.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Sebastian Constantino
Tfn 08-506 944 37
E-post sebastian.constantino@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges