Statistiska centralbyrån, SCB

Hyrorna ökade mer i Stor-Stockholm än i Stor-Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:08 CEST

Bostads- och hyresundersökningen 2002. Lägenhetsdata för hyres- och bostadsrättslägenheter. Definitiva uppgifter:

Hyrorna ökade mer i Stor-Stockholm än i Stor-Göteborg

I Stor-Göteborg har hyrorna höjts med i genomsnitt 1,4 procent medan hyrorna i Stor-Stockholm höjdes med hela 4,1 procent mellan januari 2002 och januari 2003.

Hyresnivån i januari 2003 i Stor-Stockholm är något högre än i Stor-Göteborg, med 853 mot 822 kronor per kvadratmeter. Diagram 1 åskådliggör genomsnittliga januarihyror 2003 per kvadratmeter bostadsyta.

När det gäller lägenheter i det nybyggda fastighetsbeståndet, byggda år 1991–2001, har Stor-Stockholm högst nivå med 1 082 kronor per kvadratmeter att jämföra mot 951 i Stor-Göteborg.

Hyrorna ökade med 2,9 procent
Den genomsnittliga hyreshöjningen mellan januari 2002 och januari 2003 var 2,9 procent. Mellan januari 2001 och januari 2002 var hyreshöjningen 1,7 procent. Den genomsnittliga månadshyran i januari 2003 var 4 232 kronor. För en lägenhet på tre rum och kök var hyran 4 756 kronor.

Hyran per kvadratmeter i januari 2003 (uppräknat till årsnivå) var 767 kronor. Motsvarande för en trerumslägenhet var 732 kronor.

Hyrorna och konsumentprisindex ökade i samma takt
Mellan januari 2002 och januari 2003 steg konsumentprisindex (KPI) med 2,8 procent, samtidigt som den genomsnittliga hyreshöjningen var 2,9 procent. Förändringen i hyrorna mäts enbart för lägenheter med oförändrad kvalitet, där alltså ingen större ombyggnad skett.

Avgifterna i bostadsrätt ökade med 1,7 procent
Den genomsnittliga avgiftshöjningen mellan januari 2002 och januari 2003 var 1,7 procent. Detta är en betydligt större höjning än vid senaste undersökningstillfället, det vill säga mellan januari 2000 och januari 2001, då avgifterna i bostadsrättslägenheter ökade 0,9 procent.

I januari 2003 var den genomsnittliga avgiften för en bostadsrätt 3 351 kronor. För en bostadsrätt på tre rum och kök var motsvarande avgift 3 531 kronor.

Avgiften per kvadratmeter i januari 2003 (uppräknat till årsnivå) var 559 kronor. Motsvarande för en trerumslägenhet var 541 kronor.

Definitioner och förklaringar:
Förändring i hyror/avgifter mäts enbart för lägenheter med oförändrad kvalitet, där alltså ingen större ombyggnad skett.
Resultaten baseras på 13 800 hyreslägenheter och 7 800 bostadsrättslägenheter.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

* Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via www.scb.se.

* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle:
Nästa pressinformation i serien är planerad till april 2004.