Villaägarnas Riksförbund

I 6 av 10 kommuner tvingas husägare snöröja kommunens mark

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 14:35 CEST

I 6 av 10 kommuner ansvarar husägaren för snöröjning och halkbekämpning av gångbanan utmed fastighetens tomtgräns, detta trots att det är kommunens mark. Det framgår i en ny landsomfattande undersökning från Villaägarna.

Ansvaret för snöröjning utmed tomtgränsen varierar mellan landets kommuner. I en majoritet av de kommuner som svarat på Villaägarnas enkät frånsäger sig kommunen ansvaret för att snöröja och halkbekämpa gångbanor som ligger utmed husägarnas tomtgräns.

Olycksrisken minskar när man är ute och går i kvarteret, om hela trottoarerna är snöröjda och man inte behöver ge sig ut i vägbanan bland bilarna. Men många villaägare kan till följd av ålder, sjukdom, semester och arbete ha svårt att röja trottoaren.

- Villaägarna har lämnat in ett förslag till regeringen om att lagen ändras så att kommunerna inte längre kan lägga över ansvaret för att snöröja deras gångbanor på husägarna. Det skulle bli professionellare och effektivare snöröjt. Enskilda husägare skulle inte heller drabbas av skadestånd om någon halkar och slår sig illa, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

I kartläggningen framgår bland annat:

  • I 6 av 10 kommuner ansvarar husägaren för snöröjningen och halkbekämpning av gångbanan utmed husägarnas tomtgränser.
  • I 6 av 10 kommuner plogar kommunen upp snö på gångbanan utmed husägarnas tomtgränser och låter den bli liggande.

Läs hela rapporten om snöröjning och lagförslaget

Resultatet bygger på en enkätundersökning som skickats ut till samtliga Sveriges kommuner under perioden augusti tom december 2015. Totalt besvarade 220 av 290 kommuner enkäten.

För mer information kontakta

Ulf Stenberg, chefsjurist, tel 070-251 20 90
Julia Kronnäs, pressekreterare, tel 072-222 04 56

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 310 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.