Lexplore AB

I Ånge kan du vara säker på att ditt barns läs- och skrivsvårigheter upptäcks i tid

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2016 08:31 CEST

Enligt Lärarförbundet upptäcks dyslexi i genomsnitt först vid 13 års ålder. I den åldern är de negativa effekterna av läs- och skrivsvårigheterna redan stora. Oro, utmattning, ångest och dåligt självförtroende blir följderna när barnet upplever de ökande skillnaderna i läs-och skrivfärdigheter jämfört med klasskamraterna.

Svenska forskare från Karolinska Institutet har dock hittat en lösning på problemet. Nu kan man hitta dessa barn mycket tidigare, innan svårigheterna får så stor negativ inverkan. Deras forskning visar att ögonrörelserna mellan en dyslektiker och icke-dyslektiker skiljer sig från varandra. Genom att samla stora mängder data från elever i svenska skolor har de nu byggt en metod som snabbt och enkelt visar om barnet befinner sig i riskzonen för dyslexi. Tekniken är banbrytande och lanseras under företagsnamnet Optolexia.

Ånge kommun är först ut med att välkomna den nya metoden. Kommunen kommer att screena samtliga elever i årskurs 1-3 och därmed minska risken för sen upptäckt av dyslexi.
”I de fall där dyslexin är tydlig så upptäcks dessa elever av lärarna, men många elever befinner sig i en gråzon och upptäcks inte förrän vid senare tillfälle när skolarbetet blir svårare. Inget barn i Ånge ska behöva halka efter i skolan i onödan, därför ser vi till att screena samtliga elever I årskurs 1-3 ”, säger Urban Åström, Skolchef i Ånge.

Metoden som lanserades i våras har fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands och vunnit flera priser, däribland korats till Årets Entreprenörer av Svenska Dagbladet och fått pris av Microsoft för Bästa molntjänst.

”Ånge har varit väldigt inspirerande att arbeta med. Samtidigt är Ånge bästa beviset på att ny teknik inte är beroende av storleken på kommunen eller antal medborgare. Med dagens teknik kan mindre kommuner ta an nya möjligheter och ligga före med det senaste.”, säger Fredrik Wetterhall, VD för Optolexia.

Dyslexiscreeningen går ut på att eleverna läser en kort text på en skärm, deras ögonrörelser spelas in med en mycket exakt precision och dessa inspelningar jämförs sedan med den stora datamängd Optolexia har av andra ögonrörelser. Metoden har en träffsäkerhet på 95% och tar bara ca två minuter per elev. Testet kan göras så fort barnet har börjat lära sig läsa.