Akademikerförbundet SSR

I dag bildas Föreningen Sveriges Legitimerade Psykoterapeuter.

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:11 CET

Björn Östergaard, Malmö, är vald till föreningens första ordförande.

Vi bildar föreningen för att stärka psykoterapeutens identitet och ställning på arbetsmarknaden. Syftet är att belysa psykoterapeuternas situation och ta tillvara de frågor som förenar, såsom utbildning, forskning, kompetensutveckling och lön.

Föreningen är en självständig del av Akademikerförbundet SSR. Kopplingen till förbundet innebär att psykoterapeuter får en naturlig facklig tillhörighet med specialiserade ombudsmän och en service för egenföretagare.

I den nyvalda styrelsen ingår:

Björn Östergaard, ordförande, Malmö

Marie Hellsten, vice ordförande, Göteborg
Diana Segerstedt, Luleå

Anette Sjödin,Stockholm

Ylva Semelius, Umeå

Birgitta Tordenström, Malmö

Anna Törnquist, Stockholm

En legitimerad psykoterapeut är en person som har genomgått en utbildning som är godkänd av Högskoleverket och Socialstyrelsen, som yrkesmässigt ägnar sig åt att behandla psykiska , relations- och psykosociala problem.

Utbildningen till legitimerad psykoterapeut är en påbyggnadsutbildning. För att bli antagen måste den sökande ha relevant grundutbildning och yrkeserfarenhet (t.ex. psykolog, läkare, socionom, sjuksköterska).

Legitimerad psykoterapeut är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att endast legitimerade psykoterapeuter får använda titeln. Det är olagligt att använda titeln psykoterapeut för den som inte är legitimerad.

År 2007 fanns det enligt Socialstyrelsens statistik 5327 legitimerade psykoterapeuter i Sverige.

För mer information kontakta Titti Fränkel, kanslichef, på telefon 0703-70 44 33.

Akademikerförbundet SSR organiserar 55 000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom SACO.

Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se