Svenska Uppfinnareföreningen

I Dalarna utvecklas uppfinningar i ring

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 12:05 CEST

Regionförbundet Dalarna har i dagarna gett besked om finansiering av ytterligare ett genomförande av MentorRing

I en MentorRing träffas deltagare regelbundet under ett års tid. Gruppen består av
8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar i gruppen under sekretess. Gruppen leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.
 
Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé genom ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd. Alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

Aktiviteter som främjar ett permanent nätverk av kvinnor som uppfinnare i Dalarna är också en annan av projektets målsättningar. Deltagarna i MentorRing kommer vara med att styra vilka aktiviteter som nätverket ska träffas runt.
 
För mer information
Åsa Magnusson, asa.magnusson@qsave.se 070-256 59 32

Läs mer här om MentorRing: http://www.uppfinnare.se/mentorring

 

Om Svenska Uppfinnareföreningen är en ideell, allmännyttig förening, som sedan 1886 arbetar för att främja uppfinnandet och innovationsklimatet i Sverige. Föreningen har närmare 3 000 medlemmar. Lokala medlemsföreningar finns runt om i landet och det centrala kansliet är placerat i Stockholm. Kvinnor som uppfinner omfattas alla av nätverket QUIS där MentorRing® utvecklats som koncept.