Marknadsbolaget

i-Days presenterar Virtuella möjligheter inom arkitektur, bygg och design

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 07:00 CET

På torsdag 10 november möter vi danska arkitektfirman BIG, reklambyrån LEON, Agency9 och andra aktörer i domteatern på Visualiseringscenter C. I unika presentationer delar de med sig av hur de arbetar med virtuella miljöer för att skapa affärsnytta för sig och sina kunder.

”BIG arbetar på alla nivåer med att visualisera de utmaningar som vi som arkitekter ställs inför”, berättar Hans Willehader, senior project manager på BIG. ”Det ligger i yrkets natur att förklara för beställare, samarbetspartners och allmänhet vad det är för byggnadsverk de betraktar eller upplever. Därför är forum som i-Days viktiga för oss att delta i. De ger möjlighet att nå ut till en viktig grupp människor som är kunniga, har en hållning om ämnet och kan ge feedback på vad vi försöker förmedla”, fortsätter Hans.

i-Days 10 november rymmer fler inspirerande föredrag. Reklambyrån LEON kommer att visa hur man har gått från produktfoto till att arbeta helt med 3D/Computer Generated Imagery åt Schneider Electric. Vi får också möta Agency9 som visar 3D-stadsmodeller i praktiken. Dessutom visas ”Urban Explorer”, ett helhetsverktyg där man genom att integrera kartor, informationslager och CAD-modeller samt presentationsmaterial, kan underlätta dialogen med intressenter och medborgare. Det är ett projekt där Norrköpings kommun och Hyresbostäder tillsammans med The Interactive Institute visar upp det ”Virtuella Norrköping”.

”Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera den här bredden av föredrag”, säger Bo Sundborg på Norrköping Science Park och ansvarig för näringslivsinnehållet på Visualiseringscenter C. ”Dessa aktörer kan på olika sätt illustrera hur man med hjälp av visualisering kan förmedla idéer som annars är svåra för andra att förstå. De har insett behovet av virtuella världar och hur man kan generera affärsnytta genom virtuell teknik. Det är också fantastiskt att konstatera det stora intresset för arrangemanget, som är fulltecknat sedan länge. Vi har lockat hit rätt publik från hela landet”, fortsätter Bo.

i-Days 10 november innehåller även en utställning där Configura, Kinnarps Interior, Agency9, LEON och The Interactive Institute visar upp sina lösningar.

I regionen pågår just nu satsningen Vecka 45, som riktar ljuset mot den entreprenörs- och innovationskraft som finns i regionen. Läs mer på www.vecka45.se

Tid: Torsdag 10 november, kl. 11.30-16.30
Plats: Domteatern, Visualiseringscenter C i Norrköping

För information om programmet, besök www.idays.se

Vid frågor om i-Days: Ulrika Bäckström, marknadsansvarig Norrköping Science Park, 011-26 41 92 
Vid frågor om Visualiseringscenter C: Magdalena Allgren, marknadsansvarig Visualiseringscenter C, 011-15 63 20 

Om i-Days
i-Days är en serie inspirationsseminarier på Visualiseringscenter C kring möjligheter med interaktiva och visuella medier. Seminarierna spänner över flera teman, som virtuella konstruktionsmiljöer och informationsvisualisering inom offentliga verksamheter. i-Days arrangeras av Norrköping Science Park, Visualiseringscenter C och Marknadsbolaget i Fjärde Storstadsregionen.

Fjärde Storstadsregionen utgörs av tillväxtmotorerna Linköping och Norrköping samt ett stort antal attraktiva omkringliggande orter av olika storlek och karaktär. Vi är nära en halv miljon människor som bor i regionen med det bästa läget i Sverige. Med attraktiva jobb, boendemiljöer med närhet till land och hav, affärsidéer och forskning i världsklass konkurrerar vi framgångsrikt om etableringar, investeringar och kompetens.