ALSTOM Sweden AB

I ett fortsatt utmanande affärsklimat för det första halvåret 2010/11: Alstom levererar ett resultat i nivå med tidigare utfästelser samt anpassar aktiviteterna inom kraftverksamheten till rådande marknadsutveckling

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 17:23 CET

Alstom har idag offentliggjort rapporten för första halvåret 2010/11 (1 april - 30 september). Siffrorna inkluderar verksamhetsområdena Power, Transport och Grid.

 

· Orderingången uppgår till 7,038 (7,134) miljoner €, en minskning med 1 %
· Orderstocken uppgår till 45,287 (43,787) miljarder €, en ökning med 3 %
· Faktureringen uppgår till 10,432 (9,683) miljoner €, en ökning med 8 %
· Rörelseresultatet uppgår till 763 (828) miljoner €, en minskning med 8 %
· Rörelsemarginalen uppgår till 7,3 %, jämfört med föregående års 8,6 %
· Nettoresultatet uppgår till 401 (562) miljoner €, en minskning med 29 %
· Kassaflödet uppgår till -963 miljoner €, föregående år var kassaflödet 77 miljoner €

 

I en kommentar till resultatet säger koncernchefen Patrick Kron:

 

“Under det första halvåret 2010/11 har efterfrågan varit fortsatt svag inom området för ny kraftutrustning på de mogna marknaderna, vilket har lett till en låg orderingång. För att möta den rådande situationen lanserades en restruktureringsplan i de berörda europeiska och nordamerikanska verksamheterna för den fossila kraftgenereringen. Övriga verksamheter har klarat sig bättre med många affärsmöjligheter, framför allt på de nya marknaderna.

Medan kassaflödet har påverkats kraftfullt av orderläget har rörelseresultatet i stort motsvarat förväntningarna, vilket illustreras av utvecklingen inom fakturering och marginaler. Detta resultat, i kombination med den förväntade effekten av restruktureringsplanen, bekräftar att koncernens rörelsemarginal under innevarande och följande år kommer att uppgå till mellan 7 och 8 procent.”

 

Alstom Powers verksamhet i Sverige berörs inte av den planerade restruktureringen.

 

För mer information om Alstomkoncernens halvårsresultat:

Anna Lihr, Country Communications Director, Alstom, 08-723 65 88

Koncernens halvårsrapport finns på Alstoms hemsida www.alstom.com