Riksutställningar

I helgen möts unga och forskare för att lösa samhällsproblem

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:42 CET

60 unga idémakare möter nu i helgen 14 forskare och sakkunniga för att få svar på hur olika samhällsproblem kan lösas på 10 år. Från fredag till söndag kommer de bo tillsammans på Högberga Gård på Lidingö. När helgen är slut kommer problem som: brist på vatten, rasism och arbetslöshet bland unga vara lösta.

Problemen och lösningarna togs fram av 60 idémakare mellan 17-24 år under intensiva workshops som arrangerades i Haparanda, Grebbestad, Undersåker och Norrköping. Nu i helgen (den 18-20 februari) kommer idémakarna från hela landet till Stockholm för att träffa 14 forskare och sakkunniga som ska svara på hur lösningarna kan förverkligas.

Resultatet av helgen kommer att gestaltas i en turnerande utställning: Present – makt att förändra. Riksutställningars mobila utställningslokal, Mobila rummet, kommer att byggas om till ett gigantiskt rullande paket som ska besöka 16 orter i Sverige. I utställningen finns de 38 lösningar som förändrar världen gestaltade på ett fantasifullt och överraskande sätt.

Present är jättehäftigt tycker jag, eftersom det är ett faktiskt möte mellan så olika folk; ungdomar, världsexperter, konstnärer, en myndighet och alla andra däremellan. Direktkontakt! Det gillar jag! Det är väldigt inspirerande och berörande att höra vad folk faktiskt tycker är viktigt och det är så häftigt att det verkligen tas omhand i det här projektet. Alla är VERKLIGEN viktiga, säger Sofia Breimo, workshopkoordinator från nätverket Plural.

– Jag tror och hoppas att detta projekt kommer stå som en bra förebild för att det inte behöver vara så svårt att hitta former för att institutioner och unga i samhället att mötas och verka tillsammans, säger Emelie Bergbohm, workshopkoordinator från nätverket Plural.

– Vi lever i en tid då vi står inför valet att antingen ändra våra val och prioriteringar eller gå under. Det är inte längre en fråga om hur vida vi vill eller ej. Det är en fråga om hur vi skall göra för att överleva. Med Presentprojektet utmanar vi alla som har makt att påverka att se lösningar och börja agera, säger Tuttika Sen utställningsproducent och upphovsperson till projektet.


Inbjudan och kontakt
Om du vill ha mer information eller komma till Högberga Gård under helgen, kontakta gärna Therese Jonasson, kommunikatör på Riksutställningar: 0768-79 19 74, therese.jonasson@riksutstallningar.se

Intervjuer med deltagare, forskare och ansvariga för projektet kan ordnas under lördagen (19/2) kl. 16.30 och framåt. På lördagen kl. 16.00–16.30 finns också möjlighet att delta på en summering och presentation av lösningarna. Ring innan du kommer!


Present är ett pilotprojekt som producerats i samarbete mellan Riksutställningar och Plural. Genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden. Ett projekt skapat av Tuttika Sen.

Riksutställningar
Vi arbetar för att utveckla utställningsområdet så att besökare i hela landet kan möta utställningar av hög kvalité. Detta gör vi bland annat genom kurser, seminarier och omvärldsbevakning. Vi medverkar även i  produktioner och ger stöd och rådgivning till andra som arbetar med utställningar. Vår vision är att vara en ledande mötesplats för utveckling av utställningsmediet, med tydliga internationella tentakler.

Plural
Plural är ett nätverk som består av unga arrangörer från hela Sverige. Plural utgör en plattform för alla unga som vill arrangera olika former av kulturarrangemang: festivaler, teateruppsättningar, fester, seminarier och alla möjliga roliga sammanhang. Plural finns till för att koppla ihop unga arrangörer som på så sätt kan få hjälp, stöd och inspiration att genomföra grejer enligt Plurals måtto: Allt du vill är på riktigt!


Forskare och sakkunniga som deltar:

Sofia Aftafi
Forskare, Handelshögskolan

Anders Forslund
Forskare, Arbetsmarknadspolitik

Signe Ek
Präst, Svenska Kyrkan

Ann Flynn
Forskare, Trafficking

Anna Richert
Forskare, Miljö- och avloppsteknik

Anna Shaghoie
Utbildare, Föreningen Friends

Björn Andersson
Universitetslektor, Socialt Arbete

Christel Cederberg
Forskare, Livsmedel och bioteknik

Christian Eidevald
Forskare, Pedagogik

Folke Tersman
Professor, Praktisk filosofi

Kristina Boréus
Forskare, Statsvetenskap

Lisa Hultman
Forskare, Freds- och konfliktforskning

Mats Hårsmar
Forskare, Nordiska Afrikainstitutet

Sara Mörner
Projektutvecklare, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 
 

Exempel på problem och lösningar som ska diskuteras:

Det saknas bra verktyg för integration mellan olika grupper i samhället.
Om 10 år finns ett fungerande system som integrerar och skapar nätverk.

Överkonsumtion och ohållbar utveckling håller på att förstöra jorden.
Om 10 år har vi en global hushållning av jordens resurser.

Folk faller mellan stolarna i det sociala skyddsnätet på grund av uppdelningen av ansvar inom välfärdssystemet (socialtjänst, polis, sjukvård mm.)
Om 10 år finns koordinerande handläggning av stödinsatser för individen från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, sjukvården och andra parter, så att individens behov tillgodoses på bästa sätt.

De ungas strävan efter självständighet hämmas av bristen på jobb.
Om 10 år kan de unga jobba och försörja sig.

Det pågår krig mellan och inom länder.
Om 10 år råder fred och det finns nya metoder för konfliktlösning. 

Det råder brist på elektricitet och rent vatten på många håll i världen.
Om 10 år finns nya metoder för vattenrening och för lokal elproduktion tillgängliga i hela världen.