Hoppets Stjärna

I Hoppets Stjärnas arbete är över 300 anställda på olika sätt drabbade av katastrofen i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 12:22 CET

Hoppets Stjärna är just nu fullt engagerad i en intensiv hjälpinsats/operation på Haiti där organisationen varit verksam i 30 år. 10 skolor och 3 barnhem med tillsammans 6000 barn har drabbats svårt. Det behövs 13 miljoner kr för att återuppbygga raserade och skadade byggnader. Barnen behöver aktiveras i verksamhet så snart som möjligt, varför tältskolor etableras så snart det är praktiskt möjligt.

Vid en summering av de gångna veckornas insatser av Hoppets Stjärna ser vi redan hur snabba insatser gjorts och tusentals liv räddats. Samtidigt har omfattningen av katastrofen påverkat hela Hoppets Stjärnas organisation på ett drastiskt sätt. Centralt har organisationen 10 tjänster på Haiti, 5 heltidstjänster och 5 halvtidstjänster. Över 300 personal arbetar lokalt med projekten, varav 200 lärare. I byn Dano med 15 000 invånare har Hoppets Stjärna en skola med 650 elever. Själva skolan, som byggdes 1998, står kvar och kommer att kunna repareras. Kyrkan som även används som samlingslokal och kök är helt förstörd. Vattensystemet är förstört i byn. Ungefär 1 200 hem är förstörda i byn. Den lokala byaföreningen som arbetat aktivt utifrån skolverksamheten har en god organisation och har snabbt tagit itu med vad som är möjligt att göra under rådande omständigheter.

När US Marines kom till Dano var man mycket imponerade av den ordning och struktur som rådde. Skolledare Wallas blev också populär på grund av sin längd och de kallade honom för NBA (National Baskeball Association) -man.


• Ett läkarteam som uppmärksammats i Expressen för sitt gedigna arbete lämnar idag Haiti för att lösas av med ett nytt. Organisationen av läkarteamets arbete på plats i Haiti har skett av Hoppets Stjärna. http://www.expressen.se/Nyheter/1.1858257/svenska-lakaren-i-haiti-aldrig-hort-sadana-skrik-i-sverige

Det första läkarteamet har inte förlorat en enda patient. Det svenska läkarteamet har samarbetat med Community Hospital of Haiti där operationssalar inretts. I ledningen för Community Hospital of Haiti finns flera personer som är med i Hoppets Stjärna.

• En facebookgrupp har tillsammans med OBH Nordica samlat in över 50 000 kr till vattenreningsmedel. Detta lämnar Sverige på måndag den 1 februari.

• Svenska räddningsverket har skänkt 25 sjukvårdstält till Hoppets Stjärna som kommer att användas som skolor i byarna där skolan rasat eller skadats. Det handlar om byarna Rigaud, Marigot, Hesse, Paillant och Les Palmes.

• Hoppets Stjärna har haft sin katastrofchef Gunnar Hällgren på plats sedan lördagen den 16 Januari. En inventering av alla skolor, barnhem och barnhem har redan skett. Av 6000 barn saknas bara tre.

• Sjukkvårdsprodukter har i omgångar skickats ut i en samsändning med andra organisationer. Dessa har fraktats till Pourt-au-Prince där det sedan kommit direkt till det svenska läkarteamet som befinner sig i Pourt-au-Prince. Måndag den 25 Januari skickades en sändning med 600 kg medicinsk utrustning iväg med flyg till Haiti. Utrustningen, som bland annat innehöll operations- och undersökningshandskar, injektionsnålar och engångssprutor, suturtråd och nål, operationsknivar, kompresser, handsprit, febertermometer, förstahjälpen väskor med mera, skickades via Dominikanska Republiken till Port-au-Prince och vårt sjukvårdsteam där.

• Runt om Port-au-Prince, långt från omvärldens ögon ligger by efter by i ruiner. Till en av de byarna, Hesse, en jordbruksbygd med omkring 4000 invånare har förutom Hoppets Stjärna ingen hjälp anlänt. Byn är idag nästan helt raserad och befolkningen sover utomhus under bar himmel. Även vägen till Hesse är förstörd vilket kommer att försvåra kommande hjälptransporter. Genom organisering av bybefolkningen har vägen börjat repareras. Hoppets Stjärna har en skola för 300 barn i byn.

• Hoppets Stjärna har totalt 10 centralt anställda på Haiti, 5 heltidstjänster och 5 halvtidstjänster. I skol- och barnhemsprojekten som är organiserade som lokala projekt arbetar 300 personal, varav 200 lärare, alla genom Hoppets Stjärna. Av alla anställda är det hittills bara en som är rapporterad död.

Hoppets Stjärna är en hjälporganisation som ger stöd till 30 000 barn i hela världen. På Haiti ges understöd till 10 skolor och 3 barnhem med tillsammans 6 000 barn. http://www.hoppetsstjarna.se/

Här hittar du Hoppets Stjärnas pressroom och alla Pressmeddelanden:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/hoppets-stjarna