Kunskapsbolaget KLN AB

I huvudet på kommundirektörerna - 2018 års utmaningar

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 16:24 CET

STORA UTMANINGAR I SAMARBETET KOMMUNDIREKTÖRER OCH POLITIKER!

Utmaningarna i samarbetet med politikerna rycker fram som den viktigaste frågan för kommundirektörerna under valåret 2018. Digitaliseringen är årets bubblare. Ekonomi- och infrastrukturfrågor ökar i prioritet och utmaningarna att rekrytera och behålla rätt kompetens förblir stora. Det är några av resultaten i årets Kommundirektörsrapport från Kunskapsbolaget; ”I huvudet på kommundirektörerna – 2018 års utmaningar”.

Många kommundirektörer har upplevt en mandatperiod med instabila majoritetsförhållanden. Oron är stor för att det ska bli ännu svårare med förutsägbar ekonomistyrning och hållbar politisk riktning för den kommande mandatperioden.

Frågan om ekonomi i balans har klättrat till platsen som den näst svåraste utmaningen för kommundirektörerna. Oron gäller budgetarna för 2019 och framöver. Många expansiva kommuner upplever stora utmaningar med tillväxt och finansiering av ny infrastruktur.

Utrymmet för att driva utvecklings- och förändringsarbete upplevs av många som mindre under valåret jämfört med inför 2017 (från 1a till 6e plats). Frågan är dock fortsatt mycket viktig för flertalet kommundirektörer. Många funderar mycket kring hur de ska få med sig chefer och medarbetare på den förändringstakt som medborgare och brukare kräver.

Bostadsförsörjningen har halkat ner från tredje platsen 2017 till åttonde plats inför 2018. Det kan tolkas så att det har blivit fart på byggandet och att frågan inte längre är lika top-of-mind för kommundirektörerna.

Integrationsfrågan inte lika het som förra året

På frågan om de största utmaningarna för kommunen som helhet backar integrationsfrågan från andra till femte plats. Ekonomin, investeringar i infrastruktur och rekrytering av kärnkompetens är de viktigaste frågorna. Digitaliseringen av verksamheterna blir allt viktigare. IT-/digitaliseringsstrateg är den i särklass mest efterfrågade kompetensen.

Undersökningen omfattar intervjuer med ett 60-tal kommundirektörer och genomförs för andra året av Kunskapsbolaget under ledning av Jan Björinge, som själv har en bakgrund som kommundirektör i tre kommuner.

För mer information:

Jan Björinge

0703 970 545

jan.bjoringe@kunskapsbolaget.se

100 konsulter för utveckling av offentlig och privat sektor