Kunskapsbolaget KLN AB

I huvudet på kommundirektörerna - 2017 års utmaningar

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 16:24 CET

Kommundirektörerna frustrerade över statens klåfingrighet

Kunskapsbolaget har intervjuat ett 70-tal av landets kommundirektörer för rapporten ”I huvudet på kommundirektörerna – 2017 års utmaningar”. En av de frågor som spontant lyfts fram är den stora frustrationen över statens klåfingrighet i den kommunala verksamheten:

”Det blir mer och mer statlig direktstyrning dagligen.” ”Statens inblandning är ett stort problem med 120-130 riktade statsbidrag.” ”Staten ska inte gå in och detaljstyra, t ex lärarlyftet.” ”Bara problem när staten lägger sig i lönebildningen.” ”Hatar de specialdestinerade bidragen.” ”Ökad statlig direktstyrning över den kommunala verksamheten hotar det kommunala självstyret.”

Oroade över att inte kunna följa lagen

”Har varit kommundirektör länge, men aldrig tidigare upplevt att jag inte kan följa lagarna förrän nu. Den nya bosättningslagen sätter allt på sin spets. Nu blir frågan: vilka lagar gör det minst ont att bryta mot?”

Nöjda med sina politiker eller sparkade…

Det stora flertalet kommundirektörer är nöjda med samarbetet med sina politiker. Samtidigt har omloppstiden i jobbet ökat under senare år. Kommundirektörsrollen omfattas inte av lagreglering eller LAS och har ofta sårbara avtalsförhållanden. 25 procent lämnade jobbet inom ett år efter valet 2010. Gilla läget eller få sparken? Har kommundirektörerna den integritet och oväld som krävs för rättssäkerheten?

Bostadsbyggandet viktigaste kommunala frågan 2017

Bostadsköer och många nyanlända har skapat stort tryck på ökat bostadsbyggande.

Driva utvecklingsarbete (bl a digitalisering) och rekrytera nyckelpersoner är de största professionella utmaningarna 2017

De största utmaningarna i kommundirektörsrollen är att driva förändrings- och utvecklingsarbete (bl a digitalisering av den kommunala verksamheten) samt att klara rekryteringen av nyckelpersoner som de största professionella utmaningarna.

Ekonomin OK nu, men blir sämre 2018-2020

Budgetarbetet för 2017 har inte varit särskilt krisigt, men det blir tuffare och tuffare 2018-2020. Flertalet är relativt nöjda med hur budgetprocessen fungerar medan en mycket erfaren kommundirektör säger att: ”Budgetprocessen är det mest dysfunktionella vi håller på med i kommunvärlden. Vi är alltid i morgondagen och aldrig i nuet.”

För mer information kontakta Kunskapsbolagets undersökningsledare Jan Björinge, 0703 970 545, jan.bjoringe@kunskapsbolaget.se och vd Björn Kärrberg 070 558 04 10 bjorn.karrberg@kunskapsbolaget.se

100 konsulter för utveckling av offentlig och privat sektor