IrakSolidaritet

I Irak ökar antalet missbildade barn och cancersjukdomar

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 12:35 CET

”Unga kvinnor i Falluja fruktar barnafödande på grund av det ökande antal barn
som föds med groteska missbildningar.”

Missbildningar, cancer och leukemi ökar i stora delar av Irak. USA har bl.a.använt vit fosfor, klusterbomber och utarmat uran i Irak. Irakiska forskare och läkare slår fast sambanden mellan använda vapen och de ökande antalet missbildade nyfödda och cancersjukdomar.
Om de förfärande konsekvenserna av USA:s krigföring med illegala vapen, råder tystnad.
Publicitet är nödvändig och krav på oberoende forskning om sambanden mellan de vapen USA använt och den ökande sjukdomsfrekvensen, måste ställas.

Professor Souad Al-Azzawi, Bagdads universitet, har gjort en aktuell studie.
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15966 

Filmade reportage, artiklar och appeller finns här:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=416

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se