SIS, Swedish Standards Institute

I januari 2009 ska alla byggnader vara energideklarerade – Ny bok från SIS Förlag visar hur du förbereder dig

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 11:20 CEST

Om mindre än två år ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter och lokaler vara energideklarerade. Syftet är att effektivisera energianvändningen med både ekonomi och miljö som vinnare. Nu ger SIS Förlag ut en handbok som gör det enklare att såväl förbereda som genomföra energibesiktning av byggnader.

Varje person som äger en byggnad, t.ex. ett flerbostadshus eller en lokal, är skyldig att deklarera hur mycket energi byggnaden gör av med. Lagen om energideklaration av byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006 och beskriver vilka byggnader som ska energideklareras och vid vilken tidpunkt. Slutdatumet för de flesta byggnadstyper är årsskiftet 2008-2009.

- Det är många som behöver hjälp att komma igång med förberedelserna inför energideklarationen. I boken finns checklistor som beskriver vilka fakta som ska fram, hur du förbereder en besiktning, hur du besiktigar och hur du beräknar kostnader för olika energiåtgärder, säger Karin Adalberth, energikonsult vid prime project AB och författare till boken tillsammans med Åsa Wahlström, SP.

Energibesiktningen genomförs av en energiexpert, men en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening kan minska kostnaderna för energibesiktningen genom att själva ta fram faktaunderlag. Boken Energibesiktning av byggnader fungerar som en praktisk vägledning för såväl förberedelserna som för besiktningen.

Författare till boken är Karin Adalberth, konsult med inriktning på energieffektivisering i byggnader, och Åsa Wahlström, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med inriktning på bland annat inneklimat- och miljöaspekter av energianvändning och energieffektivisering i byggnader.

Boken Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler finns tillgänglig hos SIS Förlag till ett pris av 495 kronor. Med boken kommer en cd med mallar och checklistor.

För ytterligare information och anmälan:
Karin Adalberth, energikonsult vid prime project och författare till boken, tfn 070-358 62 32, karin.adalberth@primeproject.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, tfn 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se