RISE Research Institutes of Sweden AB

I kölvattnet av Salabranden

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2014 09:19 CEST

Skogsbranden i Västmanland var den största skogsbranden i modern tid i Sverige och är sedan några veckor tillbaka under kontroll. I takt med att de evakuerade återvänder till sina hem, kommer frågorna kring hur det kunde hända, och kanske ännu viktigare, hur man hanterar kriser av den här storleken i framtiden. I våras startade EU-projektet CascEff, ett projekt som SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut koordinerar, som handlar om att skapa ökad förståelse vad som händer när vissa incidenter utvecklas till allvarliga situationer med stora konsekvenser. Projektet är ett samarbete som inkluderar Lunds universitet och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), samt internationella partners från Belgien, Nederländerna, England och Frankrike. Anders Lönnermark är forskare vid SP, och koordinator för projektet.

– Vår förhoppning är att vi i framtiden skall kunna reducera risken för stora katastrofer genom att förstå samspelen bättre och därmed kunna stödja såväl förebyggande arbete som beslutsfattande i det akuta skedet, säger Anders Lönnermark.

Mer information:
Anders Lönnermark
E-postadress: Anders.Lonnermark@sp.se
Telefon: +46 10 516 56 91
Mobiltelefon: +46 72 2255691

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se