Sectra AB

I Krefeld, Tyskland, erbjuds kvinnorna lägst stråldos i världen; Sectras första system för lågdosmammografi utanför Sverige i klinisk drift

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:01 CEST

Klinikum Krefeld i Tyskland är det första sjukhuset utanför Sverige som har tagit Sectras unika lågdosmammografisystem i bruk. Sectra MicroDose Mammography® sänker stråldosen med 80% jämfört med traditionella, filmbaserade system och därmed har kvinnorna i Krefeld möjlighet att undersökas med lägsta stråldosen i världen.

Klinikum Krefeld är ett av de första sjukhusen i Tyskland som har en helt digitali-serad mammografiavdelning. Sedan mitten av april används Sectra MicroDose Mammography i full klinisk drift. Tillsammans med Sectras lågdossystem använder sjukhuset Sectra PACS för granskning, digital bildhantering och bildarkiv.

- Med Sectras system kan vi undersöka kvinnor med mycket lägre stråldos än tidigare, vilket är av stor betydelse, säger professor Fiedler, chef för röntgenavdelningen på Klinikum Krefeld. Vi kan också ställa snabbare diagnoser tack vare att hela arbetsprocessen nu är digitaliserad och därmed effektiviserad.

Med Sectra MicroDose Mammography är bilderna tillgängliga för diagnos sekunder efter att de har tagits. Vidare har läkaren, via Sectra PACS, omedelbar tillgång till gamla bilder. Detta ökar effektiviteten och ger möjlighet till snabbare diagnoser. Digitaliseringen innebär samtidigt att den besvärliga hanteringen av filmkassetter och kemikalier är ett minne blott, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.

- Klinikum Krefeld är en viktig referens för oss i vår fortsatta satsning på den tyska mammografimarknaden, säger Andreas Keizers, vd för Sectras tyska dotterbolag. Klinikum Krefeld är ett mycket välrenommerat sjukhus och en föregångare när det gäller att dra nytta av modern teknik. Sjukhusets digitalisering av mammografiavdelningen är ytterligare ett exempel på detta och på hur en digitalisering kan bidra till att förbättra vården, tillägger han.

Om Sectra MicroDose Mammography
Sectras unika mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography® baseras på en helt ny detektorteknik, som gör det möjligt att utnyttja betydligt lägre stråldos och samtidigt erhålla samma höga bildkvalitet som vid traditionell filmbaserad mammografi. Systemet är framtaget i nära samarbete med mammografispecialister för att optimera ergonomi och skapa ett effektivt arbetsflöde. Sedan hösten 2003 är systemet i klinisk drift på Helsingborgs lasarett och hittills har mer 7 000 kvinnor undersökts.

Om Klinikum Krefeld
Klinikum Krefeld är ett offentligägt sjukhus för regionens 500 000 invånare och är dessutom undervisningssjukhus som en del av grannstaden Düsseldorfs universitet. Sjukhuset har 19 kliniker och 29 avdelningar med mer än 1100 sängar och kan erbjuda alla medincinska specialiteter. Klinikum Krefeld har också certifierats för att hålla i regionens program mot bröstcancer.

Om Sectra
Sectra, utsett till ”Medical Imaging Company of the Year 2004” av Frost & Sullivan, är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgen-bilder, PACS. Över 500 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 25 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern. Besök www.sectra.se/medical för mer information.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27
Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se

Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se


Sectras verksamhet
Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem.

Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem.

Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är mer än 300. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista.