Bisfront AB

Stark tillväxt trots lågkonjunktur

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:57 CEST

Finanskris och inledande lågkonjuktur tycks gynna Bisfront.

Under första kvartalet har totalt 63 nya konsultföretag börjat använda sig av Bisfront för att hitta nya affärsmöjligheter. Med ökad efterfrågan har flertalet medarbetare rekryterats och även lokalkontor i Skåne etablerats.

"Inledningen av året har varit väldigt hektisk då efterfrågan varit stor. Det rådande ekonmiska läget gör att allt fler företag ser sig om efternya kunder, inte bara för att de vill öka - utan för att de måste det. Det handlar också om en mer medveten riskspridning hos konsulterna" säger Bisfronts VD Karl-Erik von Bahr.

Kundinströmningen har varit stark inom flera olika branscher. Försäkringsmäklare och reklambyråer är några kundsegment som vuxit extra mycket. "Glädjande är också att vi genomfört två lyckade projekt inom läkemedelsindustrin som går mot en mer marknadsintensiv bearbetning av klinikchefer runt om i landet. Denna utveckling är väldigt spännande att vara en del av" säger Felix Kvick, Styrelseordförande Bisfront AB.

Under kvartalet har även Bisfront öppnat ett nytt lokalkontor nere i Skåne. Anledningen är en större efterfrågan av lokal närvaro från företag i Öresundsregionen. "Öresundsregionen är för oss en viktig tillväxtmarknad och vår lokala närvaro stärker vårt tjänsteerbjudande" säger Regionschef Johan Källsten.

Oavsett hur ekonomin går under det andra kvartalet ser det ljust ut för företagen inom "nykundsbranschen". Företag kommer alltid att ha behov av att sälja sina tjänster och har man ett fungerande koncept för detta ligger man i framkanten!

För mer infomation, kontakta gärna Karl-Erik von Bahr på 08 660 1770

Bisfront AB (Tidigare ColdCalling AB)
Linnégatan 89 E
115 23 Stockholm
www.bisfront.se