Linköpings kommun

I Linköping ska alla få vara delaktiga på lika villkor

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 14:08 CET

Arbetslösheten ska minska, barn bemötas bättre i skolan och kultur- och fritidsanläggningar bli tillgängligare. Det är några av insatserna i ett nytt funktionshinderpolitiskt program som kommunfullmäktige fastställer idag.

Målet för det nya funktionshinderpolitiska programmet ”Ett delaktigt Linköping” är att skapa ett samhälle där alla kan delta och leva på lika villkor. I programmet står vad kommunens nämnder och bolag ska göra för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhället. Programmet utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Alla människor har rätt att bemötas med respekt i skolan, på jobbet och på fritiden. Vi måste möta oförståelse och fördomar med ökad kunskap och medvetenhet om hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Det gäller alla våra kommunanställda men inte minst eleverna i skolan, säger kommunalråd Daniel Andersson (L), ordförande för rådet för funktionshinder och delaktighet.

Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning är högre än bland övriga befolkningen, och antalet anställda med funktionsnedsättning är lågt i Linköpings kommun.

– Utan ett arbete att gå till eller meningsfull sysselsättning är det svårt att känna sig delaktig i samhället. Ett jobb ger människor ökad självkänsla, yrkesidentitet och ett socialt sammanhang. Linköpings kommun måste öka arbetet för att fler personer med funktionsnedsättning ska komma ut på arbetsmarknaden, säger Daniel Andersson.

Alla som bor, verkar eller besöker Linköping ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på lika villkor oberoende av funktionsnedsättning. Det innebär att fritids-, kultur- och idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga och att föreningar ska stimuleras att erbjuda aktiviteter som personer med funktionsnedsättning kan delta i.

– Kultur och idrott ger livet en guldkant. Det är självklart att alla ska ha möjlighet att vara med både som åskådare och deltagare. Vi måste arbeta tillsammans med föreningarna för att öka tillgängligheten i verksamheten, säger Daniel Andersson.

Arbetet med att revidera det tidigare handikappolitiska programmet påbörjades redan 2015 och har involverat politiker, tjänstemän och företrädare för funktionshinderrörelsen.

– Jag är glad över det stora engagemanget för det nya funktionshinderspolitiska programmet för ett delaktigt Linköping. Det gör att positionerna har flyttats fram ordentligt och att vi på många håll redan har börjat arbeta med högre ambitioner än tidigare, säger Daniel Andersson.

För mer information kontakta kommunalråd Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.