Socialdepartementet

I närvaro av H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel: Maria Larsson leder delegation till den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:28 CEST

I ett samarbete med Socialdepartementet och Utrikesdepartementet samlas svenska myndigheter och svenska företag i en gemensam satsning för att utveckla hälso- och sjukvården i Kina. Forumet kommer att invigas av H.K.H Kronprinsessan Victoria och H.K.H Prins Daniel, Barn- och äldreminister Maria Larsson, samt en viceminister från Kinas hälsoministerium.

Effektiv och väl fungerande sjukvård bygger på en helhetssyn där politiker, myndigheter, forskningen och industrin effektivt samarbetar. Sverige har i ett internationellt perspektiv kommit mycket långt i detta samarbete. På uppdrag av regeringen har Exportrådet tagit fram den gemensamma marknadsföringsplattformen SymbioCare. Arrangemanget i Shanghai kommer att bli den första aktiviteten där detta presenteras och svenskt kunnande presenteras som en helhet.

De tre dagarna kommer att ha representanter på högsta nivå från bland annat FAS, Folkhälsoinstitutet, Hjälpmedelsinstitutet, Läkemedelsverket, Karolinska Institutet Leading Health Care Foundation och Smittskyddsinstitutet samt deras motparter i Kina.

12 oktober
14.00-16.00     Studiebesök vid Red House Hospital, specialiserat på bland annat kvinnovård.

13 oktober
09.30   Möte med viceminister från Kinas hälsoministerium.

10.00-12.00     Invigning vid svenska paviljongen med inledande kommentarer från H.R.H Kronprinsessan Victoria, Barn- och äldreminister Maria Larsson från Sverige, viceminister från Kinas hälsoministerium, paralympics deltagare och entreprenören David Lega. H.R.H Kronprinsessan Victoria inviger även en särskild utställning i den svenska paviljongen där svensk spjutspetsteknik presenteras. Under eftermiddagen ges det seminarium inom bland annat effektiv läkemedelshantering och gemensam hantering av det ökande problemet med antibiotika resistens i världen.

12.15   Presskonferens vid VIP-avdelningen på den svenska       paviljongen. Deltar gör förutom Maria Larsson, bland andra Jan Andersson, ProRektor vid Karolinska Institutet och David Lega - Paralympics athlete och entreprenör. Maria Larsson måste avvika kl.12.40, därför finns det möjlighet för enskilda intervjuer från kl.11.30. Ring pressekreteraren Niclas Thorselius för att boka intervju, +46-705095065.

13.30   Seminarium kring antibiotikaresistens.

16.30   Rundvandring vid svenska paviljongen.

14 oktober
10.30-12.30     Seminarium om äldre och handikappvård med medverkan av ledande svenska och kinesiska företrädare. Även seminarium om innovativa vårdprocesser där ledande svenska företag presenterar effektiva vårdprocesser samt Sveriges nya flaggskepp Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus     presenteras för en internationell publik. Dessutom kommer den, för ett hållbart sjukvårdssystem mycket viktiga förebyggande vården att diskuteras ur ett svenska och kinesiskt perspektiv.

Samtliga seminarier äger rum i den svenska paviljongen.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65