Paper Province

I regi av The Paper Province KOMPETENSCENTRUM: Svetsare och brandvakter lärde sig att släcka bränder och arbeta säkert med ”Heta arbeten”

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:15 CET

Kursen innehåller både teori och praktik, där lagar och anvisningar, försäkringsvillkor, brandrisker, säkerhetsregler diskuteras och släckövningar praktiseras. Vart femte år måste man gå kursen igen och certifikatet förnyas.

Lars-Erik Sjöö från Räddningstjänsten i Karlstadsregionen ansvarade för utbildningsdagen. Här skapas realistiska situationer, där ”heta arbeten” praktiseras, brandfarliga varor finns och där man ”måste veta hur man gör” om det börjar brinna, hur använda släckutrustning och brandsläckning, hur förebygga brandskydd, få behörighet, viktigt vid tätskiktsarbete, tillstånd, försäkringsfrågor etc.

Deltagarna
Deltagarna kom huvudsakligen från medlemsföretag i The Paper Province Ek. För. och gäller dem som arbetar med: svetsning, vinkelslsip, lödning, skärning eller övriga tillfälliga ”Heta arbeten”, brandskyddsansvariga och / eller brandvakter.

En överenskommelse har också träffats mellan The Paper Province och Kompetenscentrum Stål & Verkstad, om samarbete, där verkstadsföretagen i regionen får tillgång till det kompetens-utvecklingsprogram, som The Paper Province skapat de senaste åren genom sitt KOMPETENSCENTRUM.

Hittills har närmare 300 personer gått utbildningen och ca 200 personer kommer att gå den under våren 2007.

Kontakter
Camilla Falck, The Paper Province KOMPETENSCENTRUM, tel. 054 – 17 79 48.
Sten Åberg, The Paper Province KOMPETENSCENTRUM, tel. 054 – 17 79 47.
Kjell Lagerström, Informationsansvarig, The Paper Province, tel. 054 – 17 79 46 eller 070-3283368, k.lagerstrom@paperprovince.com
Maria Fallström, Kompetenscentrum Stål & Verkstad, tel. 0550 – 858 31, 070 – 298 42 75, maria.fallstrom@kristinehamn.se