Skurups kommun

​I Skurup bygger partnering framtidens skola

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 12:06 CET

Samarbete och delaktighet är viktiga byggstenar

Det sedan länge planerade bygget av en ny skola i Skurup med möjlighet till 800 elever ligger nu i startgroparna. Skurup Kommunala AB går in i ett samverkansprojekt med totalentreprenören MVB Syd AB. Skolan förväntas stå klar till höstterminen 2019. Från första spadtaget, ända in i det färdiga klassrummet finns en gemensam nämnare: samarbete.

Partnering är arbetssättet som låter samtliga aktörer komma till sin rätt redan från början, för största möjliga utdelning genom hela projektet. Kort sagt arbetar man tillsammans från dag ett fram till dess att skolan invigs, istället för att - som brukligt är - olika kompetenser och synsätt kommer in i olika skeden i projektet.

- Vår förhoppning är att vi på detta sätt - med samlad kompetens, kreativitet och engagemang ska åstadkomma hög kvalitet och en prisvärd slutprodukt, säger ordföranden i Skurup kommunala AB, Magnus Alm (S), som betonar hur inspirerande det är när partneringen gör att man hittar gemensamma lösningar. Det finns en trygghet i det, menar han.

Gemensam omvärldsspaning

Projektet befinner sig just nu i en inledande fas, där bland annat omvärldsspaning och workshops med skolpersonal är viktiga för att få fram hur skolan bör utformas. Även här sker arbetet gemensamt.

- I omvärldsspaningen tittar vi på ett antal olika skolor i Sydsverige för att ta till oss de bästa bitarna, berättar Aleksandra Rodenkrans Hagström, chef för skol- och utbildningsförvaltningen.

Workshops för målbild och planlösning

I nuläget finns inga konkreta ritningar att presentera för allmänheten. Hur skolan ser ut i slutändan kommer att vara baserat bland annat på information från de workshops som just nu pågår mellan arkitektbyrån Liljewall och skolpersonalen, som är experter på sin arbetsmiljö.

- Den första workshopen, som handlade om att skapa en gemensam målbild, var mycket positiv, berättar Stefan Östman från Liljewall. Övningarna visade tydligt på en önskan om att bygga en skola med trygghet i fokus, där miljöerna stimulerar lärandeprocesser. Vi kände tydligt av ett stort engagemang i gruppen, vilket är positivt inför kommande workshops som ska resultera i en planlösning för byggnaden innan jul.

Skolan kommer att ligga vid Prästamossen mellan Mariaskolan och friluftsbadet i Skurup. Först flyttar 7-9 in, sedan kommer möjlighet för årskurserna 4-6 att flytta in.

http://skurup.se/nyaskolan kommer fortlöpande information att fyllas på under projektets gång.

Kontakt:

Magnus Alm (S), ordförande i Skurup kommunala AB

0738 - 56 00 04

magnus.alm@skurup.se

Skurups kommun med ca 15 000 invånare ligger naturskönt på den skånska sydkusten mellan hav och ås - en central plats i Öresundsregionen och norra Europas mest dynamiska region.