Anticimex AB

I spåren av sommarens luftfuktighet: Tips & råd till småhusägare för att minska risken för fukt- och mögelskador.

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:04 CEST

Vädret den senaste tiden har varit ovanligt fuktigt och på många håll i landet har det regnat häftigt. Det har lett till att en mängd husägare har drabbats av akuta vattenskador. Den extra fuktbelastningen påverkar husen negativt och risken för mögelangrepp ökar.

Den fuktiga luften som vi har nu under sensommaren gör att husen fuktbelastas extra mycket. Framför allt är det byggnadsdelar som är något kallare än uteluften som kan drabbas av fukt, exempelvis källare som normalt inte värms upp under sommaren. När den uppvärmda luften möter svala väggar och golv finns det stor risk för kondens. Luktar det exempelvis ”källare” i ditt hus? Då är skadan ofta redan skedd.

– Det viktiga är du kontrollerar ditt hus regelbundet. Tak, vind, källare, krypgrund och fasad bör du som husägare kontrollera med jämna mellanrum, så att brister upptäcks och skador kan åtgärdas i tid, tipsar Robert Ros, byggnadsexpert på Anticimex.

Enligt Anticimex är tusentals husägare extra hårt drabbade i sommar, eftersom grundvattennivån har stigit på många håll i Sverige. Det kan exempelvis leda till att betongplattan i källaren kommer i kontakt med vatten och blir fuktig. På samma sätt kan uteluftsventilerade krypgrunder påverkas av stigande grundvatten eller vatten som runnit på marken in i grunden. Många gånger syns det inte med blotta ögat utan ger sig först till känna efter en tid.

– Tänk också på att hustaken blir utsatta vid mycket regnande, säger Robert Ros på Anticimex. En liten defekt på yttertaket kan ge stora skador inne på vindbjälklaget. I värsta fall kan fukten spridas ner i väggar och innertak.

Är det brister i det utvändiga skyddet kan fasader som utsätts för regn i långa perioder få skador. Går det för långt kan fukten till och med tränga in i den bakomliggande stommen.

– Om du är osäker på om ditt hus står emot fukt eller har du hittat en fuktskada bör du anlita en professionell besiktningsman eller fuktexpert för att få råd om hur du ska gå vidare. I längden är det billigare att anlita en expert än att göra åtgärder själv, som blir fel och måste göras om, menar Robert Ros på Anticimex.

Vad kan du som husägare göra själv? Tips och råd från Anticimex
Det finns flera saker du som husägare kan göra själv för att minska risken för fuktangrepp på ditt hus. Anticimex har sammanställt ett urval goda råd som du har nytta av.

Tak och vind
• Se till att takbeläggningen, pannor, papp, plåt etc. är hel.
• Rensa taket från mossa.
• Håll ränndalar hela och öppna.
• Se till att plåtbeslag är hela och sitter fast.
• Rensa hängrännor och stuprör regelbundet, se till att vattnet leds bort från huset.
• Har du hittat missfärgningar på vindens innertak eller upptäckt ett läckage? Känner du mögellukt? Kontakta en fuktspecialist för att fastställa spridningen och orsaken till skadorna.

Krypgrund
• Klipp gräs och beskär buskar runt grunden.
• Se till att marken lutar från huset.
• Se till att vatten från stuprör leds bort från huset.
• Rensa marken i krypgrunden från exempelvis brädbitar och kartonger.
• Genomför besiktning av krypgrunden regelbundet så att eventuella vattenansamlingar eller läckage upptäcks i tid.
• Kontakta en fuktspecialist om du hittar missfärgningar av fukt, läckage eller känner mögellukt.

Källare
• Klipp gräs och beskär buskar runt grunden.
• Se till att marken lutar från huset.
• Se till att vatten från stuprör leds bort från huset.
• Undvik täta material, till exempel plastmattor direkt mot betonggolvet.
• Undvik trä i direktkontakt med betonggolvet eller den murade/gjutna ytterväggen.
• Förvara inte känsligt material, som exempelvis kartonger, direkt mot betonggolvet eller mot en vägg.
• Ha alltid uppvärmt i källaren.
• Kontakta en fuktspecialist om du upptäcker missfärgningar av fukt, färg- och putssläpp eller mögellukt.

Fasader/Fönster
• Se till att målade fasader inte har brister i målningsunderhållet.
• Kontrollera den underliggande väggen om det är brister i målningen.
• Undersök så att det inte är skador bakom eventuella växter mot väggar.
• Finns det sprickor eller andra defekter som exempelvis hål i en putsad eller murad fasad? Kontrollera alltid så att det inte finns några bakomliggande skador innan sprickan lagas.
• Är du osäker på hur allvarlig skadan är bör du kontakta en fackman för respektive område (målning, putsning/murning, fukt).


För ytterligare information, kontakta:
Robert Ros, byggnadsexpert Anticimex, 0708-22 60 81
Gunilla Carlsson, pressansvarig Anticimex, 0708-733 830


Anticimex är ett europeiskt serviceföretag med svenska rötter från 1934. Våra 1400 medarbetare arbetar med att minska hälsorisker inomhus och i hygienkänsliga verksamheter genom inspektioner, garantier och försäkringar. Hygienfrågor, skadedjur och byggnader är våra främsta områden och vårt motto "att förebygga och skydda" innebär att vi alltid försöker lösa problemen innan de har inträffat.