Ungdomsstyrelsen

I SVERIGE ÄR MAN UNG ALLT LÄNGRE, ETABLERINGSÅLDERN STIGER

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 14:29 CEST

Arbetslösheten sjunker och allt fler unga deltar i allmänna val. Men det är betydligt vanligare med dålig ekonomi bland unga än bland äldre. Fortfarande har ungdomar en mer utsatt position än övriga åldersgrupper. Detta är en del av vad som presenteras i Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2007, som nu överlämnats till regeringen.Den samlade bild som framkommer i Ungdomsstyrelsens rapport visar att utvecklingen för unga går i rätt riktning på en rad olika områden. Ungas utbildningsresultat visar en svagt positiv utveckling. Färre unga röker. Valdeltagandet ökade mellan 2002 och 2006 och ökningen var störst bland unga. På andra områden är det tydligt att unga har det sämre än äldre. Även om arbetslösheten sjunker i Sverige så är den fortfarande betydligt högre bland unga än i resten av befolkningen.Men ungdomsgruppen är inte homogen. Det är mycket stora skillnader mellan dem som har arbete eller studerar och dem som är arbetslösa, mellan unga med egen bostad och de som bor kvar i föräldrahemmet. Unga kvinnor och unga män har också väldigt olika villkor, liksom ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund. Rapporten visar att många unga mår bra men att det finns en liten grupp unga som tycks må allt sämre.‑ Ungdomstiden har stor betydelse för hur människor utvecklas och vilken framtid de får. Det är viktigt att både kunna följa upp hur olika grupper av unga har det och att jämföra ungas villkor över tid. Därför måste vi skaffa oss ännu vassare verktyg, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.Det tar allt längre tid för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Etableringsåldern, det vill säga den ålder när tre fjärdedelar av en årskull har arbete, stiger och ligger idag på 27 år för män och 29 år för kvinnor.‑ Självbilden påverkas om man får jobb och kan flytta hemifrån först i 30-årsåldern, säger Per Nilsson. Idag är det är bara 15 procent av Sveriges unga som anser att man verkligen är vuxen när man fyllt 18 år och blivit myndig. När etableringsåldern förskjuts uppåt i åldrarna så påverkar det ungdomars utsatthet i samhället.Ung idag 2007 är den andra årliga rapporten från Ungdomsstyrelsen som redovisar ungas levnadsvillkor. Redovisningen bygger på en uppföljning av ett stort antal indikatorer på ungas levnadsvillkor. Sexton myndigheter har redovisat statistik om ungas villkor inom sina respektive verksamhetsområden.Läs rapporten: www.ungdomsstyrelsen.se/För mer information:
Inger Ashing, chef för verksamhetsområdet Nationell och kommunal ungdomspolitik

tfn 08-566 219 40, inger.ashing@ungdomsstyrelsen.se

Rikard Ambumsgård, utredare
tfn 08-566 219 08, rikard.ambumsgard@ungdomsstyrelsen.se

Maria Persdotter, pressinformatör
tfn 070-663 39 18, maria.persdotter@ungdomsstyrelsen.se

www.ungdomsstyrelsen.seUngdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor, följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete, fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete.