Vicore Pharma Holding AB

I-Tech erhåller EU-bidrag

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:37 CEST

Mintage Scientifics intressebolag I-Tech har tilldelats ett EU-bidrag på totalt ca 600 000 EUR från CIP Eco-innovation. Bidraget kommer att användas för de slutliga utvecklingsstegen i I-Tech och kommer betalas ut under en 2-årsperiod.

Per Jansson, VD kommenterar: Det är mycket positivt att EU ser en stor potential i Selektope® och dess värde som ett miljövänligare alternativ till dagens antifoulingprodukter på marknaden. Vi tror att detta beslut kommer kunna generera positivt intresse från kunder och samarbetspartners. Det erhållna bidraget är ett välkommet tillskott som tillsammans med planerat ägarkapital beräknas kunna finansiera företaget fram till självfinansiering.

 

Eco-innovation omfattar alla former av innovationer – tekniska och icke-tekniska, nya produkter,  service och nya affärsseder – som skapar affärsmöjligheter och gynnar miljön genom att motverka eller reducera deras påverkan, eller genom att optimera användandet av resurser (inkluderat energi).

 

Mintage Scientific AB är ett holding- och managementbolag som leder och samordnar resurser och kompetenser i sina innehav.