Vicore Pharma Holding AB

I-Tech inleder året med stark orderingång

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 14:07 CET

Vicore Pharma Holdings innehav I-Tech AB har inlett året starkt och orderingången har redan mer än fördubblats jämfört med fjolåret, om än från låga nivåer. Utsikterna för resten av året ser positiva ut då förväntade ordrar väl överstiger tidigare prognoser. 


Uppgången följer ett övergripande starkt intresse i den marina färgindustrin för I-Techs produkt Selektope, med flera globala färgtillverkare som introducerar Selektope i sina båtbottenfärger. Framgången är en följd av att Selektope godkändes i EU/BPR under hösten samt en ökad medvetenhet om produktens fördelar.

Vi gläds med framgångarna i I-Tech och ser de här värdehöjande händelserna som positiva både för I-Tech och även för Vicore Pharmas del säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma

Läs pressmeddelandet i sin helhet: http://selektope.com/
Vicore Pharma Holding äger 16,9% av aktierna i I-Tech AB. Övriga större ägare är bl.a. Volvo Group Venture Capital, ALMI Invest och Aquamarine Ltd. I-Tech har utvecklat en biocid, Selektope® för användning i båtbottenfärger. Redan mycket låga doser (0,1% w/w) Selektope® förhindrar påväxt av havstulpaner på båtskrov. Läs mer om I-Tech: http://selektope.com/
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com

Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den dödliga sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.