AFA Försäkring

I tid och otid – om arbetstid – ny temaserie startar idag på www.suntliv.nu

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:20 CET

Att jobba när andra sover eller är lediga, är en verklighet för många i kommuner och landsting. I suntliv.nu:s nya temaserie ”I tid och otid – om arbetstid” tittar vi närmare på vilka risker det kan innebära med oregelbundna tider och skiftarbete, men också varför en del gärna går till jobbet när andra går hem.

Nya EU-anpassade arbetstidsregler infördes vid årsskiftet. Blev det så illa som många trodde och hur har man gjort för att klara av förändringarna? Lagen tillämpas olika av olika arbetsgivare. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg skiljer det sig till och med mellan olika avdelningar. Arbetstagarna har också olika önskningar. En del vill slippa långa arbetspass, andra slåss för att få behålla dem.

- Det handlar om lokala anpassningarna. Arbetstiderna måste anpassas till verksamheterna och man måste också föra en dialog med de fackliga organisationerna, säger Eva Dannert, personaldirektör i Stockholms läns landsting.

Hur bra är det för människan att vara verksam andra tider på dygnet än på dagen? Hur farligt är det att jobba natt och vad kan man göra så kroppen klarar av det bättre? Vi skriver om Skiftarbetarkörkortet där hela organisationer får lära sig att klara av sitt skiftliv.

Det är inte bara skiftarbete som går utanför det klassiska ”nio-till-fem” jobbet. Allt fler har ”gränslösa arbeten”, där jobbet inte tar slut bara för att man lämnar arbetet. En utsatt grupp är lärarna och nu kräver deras fack gränser för arbetstiden.

Och vart tog sextimmarsdagen vägen? De flesta jobba mindre – men är det verkligen hälsosammare?

Om webbplatsen suntliv.nu
Webbplatsen suntliv.nu har funnits i fyra år och är idag en av de mest besökta sajterna om arbetsmiljö och hälsa med sina cirka 45 000 besök per månad. Webbplatsen är en del av arbetsmiljöprogrammet för kommuner och landsting med samma namn.

För ytterligare information kontakta:
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, Arbete och Hälsa, 08-696 48 16, 0708-93 95 77
Carl-Magnus Löfström, redaktör AFA Försäkring, Arbete och Hälsa, 08-696 48 15, 0708- 93 95 80

Sunt liv är ett program för bättre arbetsmiljö och hälsa inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och kommunala företag. Programmet har tagits fram av AFA Försäkring i samarbete med Karolinska Institutet på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal, OFR och SACO.

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se