Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF begär 49 miljoner kronor för bidrag till a-kassorna

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:02 CET

IAF har skrivit till regeringen och föreslagit att bidrag ska lämnas med drygt 49 miljoner kronor till vissa a-kassor med höga administrationskostnader. Sammanlagt 20 a-kassor berörs av IAF:s förslag.

Vid årsskiftet avskaffades utjämningssystemet för medlemsavgifter mellan a-kassorna. Utjämningsbidraget betalades ut till små a-kassor och kassor med hög arbetslöshet för att kompensera för högre administrationskostnader. Det finansierades med en avgift från alla a-kassor. Från och med 2007 kan regeringen lämna bidrag till a-kassor för administrationskostnader. IAF:s förslag bygger på a-kassornas nettoutjämningsbidrag för 2006, vilket motsvarar beloppet 49 miljoner kronor.

Läs skrivelsen
http://www.iaf.se/upload/skrivelser/2007/bidrag%20till%20a-kassor.pdf