Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF föreslår att sjukskrivna arbetslösa ska slippa höjd a-kasseavgift

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:26 CET

Arbetslösa som har varit sjukskrivna hela månaden bör undantas från att betala den höjda medlemsavgiften till a-kassorna, föreslår IAF. Idag undantas bara arbetslösa som har fått aktivitetsstöd eller arbetslöshetsersättning, medan arbetslösa som har varit sjukskrivna hela månaden måste betala den höjda avgiften. Regeringen bör ändra definitionen av arbetslöshet, skriver IAF i sitt budgetunderlag för 2008-2010.

Vid årsskiftet infördes ett nytt finansieringssystem som medförde att a-kassorna höjde sina medlemsavgifter med mellan 150 och 300 kronor i månaden för att betala det förhöjda finansieringsbidraget till staten.
För över aktivitetsstödet till a-kassorna

I budgetunderlaget till regeringen föreslår IAF också att utbetalningen av aktivitetsstödet förs över från Försäkringskassan till arbetslöshetskassorna. Bakgrunden är de förändringar som genomförs under 2007 och som innebär att dagar med aktivitetsstöd ska räknas samman med ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen, och påverka ersättningsnivån och ersättningsperiodens längd. Förändringarna innebär mycket starka argument för att samordna också administrationen och utbetalningen av aktivitetsstödet med arbetslöshetsersättningen, skriver IAF. En samordning skulle avsevärt förenkla och effektivisera administrationen.
Se över arbetsförmedlingens uppdrag för försäkringen

I budgetunderlaget föreslår IAF även på nytt att regeringen ser över och preciserar arbetsförmedlingens uppdrag och uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen.

Läs hela budgetunderlaget för 2008-2010
http://www.iaf.se/upload/styrdokument/2007/BU%202008-10%20II.pdf