Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

IAF:s granskningsplan för 2010 är beslutad

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 11:35 CET

IAF:s granskningsplan innehåller regeringsuppdrag och uppdrag på initiativ av IAF.

Planen är kommunicerad med Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassornas samorganisation och därefter beslutad av generaldirektören. Granskningsplanen är en del av IAF:s verksamhetsplan och kan bli föremål för uppdateringar och omprioriteringar. Utöver de uppdrag som redovisas i planen kommer IAF att genomföra löpande granskning. Övergripande granskningsrapporter offentliggörs på IAF:s webbplats.

Länk till IAF:s granskningsplan för år 2010