Turistdelegationen

IBIS 2002 - Ny rapport om inkommande besökare i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 16:20 CET

Med hjälp av data från IBIS-undersökningen är det första gången som Sverige kan redovisa siffror på antalet inkommande besökare. Dennis Bederoff, tf direktör på Turistdelegationen säger att rapporten är ett viktigt verktyg för näringen och olika intressenter att analysera utlandsmarknaderna utifrån deras individuella behov.

IBIS-undersökningen visar att totalt 14,2 miljoner utländska besök genomfördes i Sverige 2002. Av dessa var drygt hälften, 7,4 miljoner, övernattande besökare. Fritidsresenärerna spenderade i genomsnitt 419 kronor per dag. Genomsnittet för samtliga besökare var 624 kronor, beroende på att affärsresenärerna spenderade hela 1 044 kronor per dag. Oavsett syftet med besöket valde över 70 procent att besöka de tre storstadsregionerna, detta märktes särskilt bland affärsresenärerna.