Compare Karlstad

iBiz Solutions Norge-affärer ger nya jobb i Karlstad

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 13:09 CET

Bilden: Vidar Sannerhaugen (Campus Kjeller) och Allan Hallén på Ibiz Solutions - ett av de företag som delar kontor med andra Compare-företag i Campus Kjeller och som har stora framgångar på den norska marknaden.

Sedan iBiz Solutions började bearbeta den norska marknaden på plats från kontoret i Campus Kjeller har de norska affärerna ökat. Och med allt fler kunduppdrag i både Sverige och Norge behöver iBiz Solutions nu rekrytera nya medarbetare i Karlstad.

"Det finns en oerhörd potential i den norska IT-marknaden och mycket stor efterfrågan kring vår kompetens och erfarenhet inom området integration", konstaterar Allan Hallén - VD på iBiz Solutions.

Samtidigt betonar han vikten av att ha kontor och samarbetspartners i Norge för att få affärerna. "Det gör det lättare att få till möten bland annat”, säger Allan Hallén som brukar vara på plats i Oslo 1-2 dagar i veckan för affärsmöten.

iBiz Solutions har Compare-företagens gemensamma kontor hos Campus Kjeller som bas. ”Här i Kunnskapsbyens Hus finns det gott om lämpliga möteslokaler och genom Campus Kjeller får vi goda kontakter som vet vilka man ska prata med".

iBiz Solutions har etablerat ett samarbete med ett ledande utbildningsföretag i Oslo - GlassPaper AS. "De behöver vår kompetens till sina utbildningar kring Integration och BizTalk”, förklarar Allan Hallén.

iBiz Solutions MCT:er (Microsoft Certified Trainer) som håller kurserna har en stor och lång praktisk erfarenhet från verkligheten och komplexa integrationsuppdrag som de anpassar till utbildningsmaterialet.

”Detta uppskattas stort av kunderna och det ger oss ofta direktkontakt med kunder som behöver våra tjänster - antingen på plats hos kunden men i allt fler fall kan vi leverera tjänsterna från vårt kontor i Karlstad", berättar Allan Hallén.

Efterfrågan på integrationstjänster är stor i Sverige – och enligt iBiz Solutions minst lika stor i Norge där företaget numera har en betydande del av sin omsättning. Den positiva utvecklingen innebär att iBiz Solutions behöver rekrytera nya medarbetare i Karlstad.

Allan Hallén rekommenderar andra Compare-företag att ta vara på affärsmöjligheterna i Oslo-regionen - och han efterlyser ännu mer samverkan: "Här finns mycket att hämta för varje enskilt företag - men ännu mer om vi kan kombinera våra kompetenser och erbjudanden i exempelvis de många gånger mycket stora upphandlingar som görs i Norge".

iBiz Solutions är integrationsspecialister och en av marknadsledarna när det gäller lösningar kring Microsoft BizTalk. iBiz Solutions erbjuder även projektledning och utbildningar inom området. Läs mer på www.ibiz-solutions.se

............

Läs mer om Compare-företagens affärsresa till Norge: