IBS AB

IBS delårsrapport

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 09:54 CEST

Delårsrapport januari-juni 2004

Internationell återhämtning, men svag utveckling i Sverige

Januari-juni 2004
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 mkr (-33). Den svenska verksamheten påverkade resultatet med -39 mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till -20 mkr (-32).
· Resultat per aktie uppgick till -0.25 kr (-0.40).
· Nettoomsättningen uppgick till 1 131 mkr (1 151).
· Konsultmarginalen ökade med 2 procentenheter till 20%.

April-juni 2004
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -30 mkr (-34).
· Resultatet efter skatt uppgick till -24 mkr (-31).
· Vinst per aktie uppgick till -0.30 kr (-0.39).
· Nettoomsättningen uppgick till 549 mkr (569).
· Förvärv av verksamhet i USA.
· Ett åtgärdsprogram i den svenska verksamheten har påbörjats som ska minska kostnaderna med 20 mkr årligen från och med 2005.

Prognos för helåret 2004
· Prognosen om ett förbättrat positivt resultat efter finansiella poster för helåret 2004 kvarstår.

Magnus Wastenson, VD för IBS, kommenterar det andra kvartalet 2004:

» Vi redovisar ett förbättrat resultat med både positiva och negativa inslag. Under kvartalet ökade vi programvaruförsäljningen i Europa och konsultfaktureringen totalt. Samtidigt har vi under kvartalet haft en svag utveckling i den svenska verksamheten vilket påverkat resultatet
negativt. Mot bakgrund av detta har vi under andra
kvartalet påbörjat ett åtgärdsprogram för att öka effektiviteten och förbättra lönsamheten i Sverige.«
16 juli 2004

IBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. För mer information, besök gärna www.ibs.net